میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 06 اسفند 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

میز خدمات شناسه دار

نظرسنجی|توافقنامه
بستر ارائه خدمت
گروه مربوطه
شناسه خدمت
(لینک به سامانه مدیریت خدمات دولت)عنوان خدمت
 
 
معاونت درمان
16061012000
اعتباربخشی موسسات سلامت
 
 
معاونت درمان
16061013000
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
 
 
معاونت غذاودارو
16061013000
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت
 
 
معاونت آموزشی
16061014000
ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان
 
 
روابط عمومی
16041015000
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت
 
 
معاونت غذاودارو
16041015000
ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت
 
 
معاونت بهداشت
16061016000
پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت
 
 
معاونت بهداشت
16041018000
نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی
 
 
معاونت بهداشت
16042572000
ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن
  
معاونت بهداشت
16042572104
 
 
معاونت بهداشت
10031019000
اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور
 
 
معاونت بهداشت
16042573000
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
معاونت بهداشت
16032573106
معاونت بهداشت
16022573108
معاونت بهداشت
16022573109
ارائه خدمات تصویربرداری
 
 
معاونت بهداشت
16062574000
ارائه خدمات استحقاق درمان
 
 
معاونت بهداشت
16042575000
پایش نظام سلامت
  
معاونت بهداشت
16042575100
 
 
معاونت دانشجویی
18062584000
ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی
 
 
معاونت دانشجویی
18042585000
ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی
 
 
معاونت تحقیقات
16052587000
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی
 
تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین