میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 25 فروردین 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
  • 1402/12/09 - 08:23
  • 331
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • /Z8UR

شرایط مناقصه تامین نیروی انسانی حرفه ای، غیرحرفه ای و خدماتی کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و اداری واحدهای تابعه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در راستای اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 55 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و همچنین ایجاد اشتغال و توسعه در ارائه خدمات، تامین کلیه نیروهای انسانی حرفه ای ، غیر حرفه ای و خدماتی مورد نیاز خود را  به صورت مدیریتی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به شرکت های واجد شرایط (بهداشتی - درمانی و خدماتی) به ­مدت یکسال شمسی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را به همراه سایر مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذاری و پاکت الف خود که حاوی ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد را به صورت فیزیکی  با پست پیشتاز ارسال و یا مدارک و اسناد خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده (الف)، (ب) و (ج) تهیه و با حضور در دبیرخانه حراست دانشگاه به نشانی کاشان- میدان 15 خرداد- خیابان اباذر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در یک پاکت اصلی لاک مهر شده با اخذ رسید، تسلیم نمایند.

 

مهلت ارسال مدارک: 1402/12/23

 

دریافت اسناد   

;

 

  • گروه خبری : مناقصات و مزایدات
  • کد خبر : 128429
کلمات کلیدی
کاربر مناقصات
خبرنگار

کاربر مناقصات

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین