میز خدمت الکترونیکی

امروز : 07 آذر 1401

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری همایش دیابت در شهرستان آران و بیدگل
همزمان با روز جهانی دیابت:

برگزاری همایش دیابت در شهرستان آران و بیدگل

همایش دیابت، ویژه بیماران دیابتی با هدف ارتقای سطح آگاهی نسبت به این بیماری مزمن و اهمیت پیشگیری، کنترل و درمان به موقع در سالن های شهید استادی و عربیان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و شهر نوش آباد برگزار شد...

برگزاری نشست صمیمانه مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت با مسئولین و دانشجویان دانشگاه

برگزاری نشست صمیمانه مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت با مسئولین و دانشجویان دانشگاه

نشست صمیمانه مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش با رئیس دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، جمعی از مسئولین و دانشجویان منتخب دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و المپیاد های علمی دانشجویان عصر روزیک شنبه مورخ 22/08/1401 در سالن شهید دکتر محمد زارع دانشگاه برگزار شد.

    تنظیمات قالب

    سامانه گفتگوی آنلاین