میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 04 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه

 

فهرست محصولات دارای پروانه ساخت واحد های تولیدی تحت پوشش معاونت غذا و دارو کاشان

فهرست واحد های تولیدی مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تحت پوشش معاونت غذا و دارو کاشان

فهرست داروخانه های تحت پوشش

 

 

 

تعداد پروانه های صادر شده در سال 1402

 

عنوان پروانه صادر شده تعداد
تغییر شیفت کاری 57
معرفی مسئول فنی جدید 123
تمدید مسئول فنی 44
تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه 9
انتقال محل داروخانه   2
درخواست معرفی جانشین مسئول فنی 0
جمع کل 235

 

تعداد پروانه های صادر شده در سال 1401

 

عنوان پروانه صادر شده تعداد
تغییر شیفت کاری 27
معرفی مسئول فنی جدید 62
تمدید مسئول فنی 7
تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه 3
انتقال محل داروخانه در دانشگاه فعلی 2
درخواست معرفی جانشین موسس 2
جمع کل 103

 

 
تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین