میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 06 اسفند 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه

 

فهرست محصولات دارای پروانه ساخت  واحد های تولیدی تحت پوشش معاونت غذا و دارو کاشان

http://oldfdo.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=80

فهرست واحد های تولیدی مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تحت پوشش معاونت غذا و دارو کاشان

http://oldfdo.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=79

فهرست داروخانه های تحت پوشش

http://oldfdo.kaums.ac.ir//UploadedFiles/filedaroo/darokhaneh1402.xlsx

 

 

 

تعداد پروانه های صادر شده در سال 1401

 

عنوان پروانه صادر شده تعداد
تغییر شیفت کاری 27
معرفی مسئول فنی جدید 62
تمدید مسئول فنی 7
تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه 3
انتقال محل داروخانه در دانشگاه فعلی 2
درخواست معرفی جانشین موسس 2
جمع کل 103

 

 
تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین