میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 16 خرداد 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
لیست اخبار صفحه :1
 راه اندازی اتاق شیردهی و استراحت مادر و کودک در اماکن عمومی کاشان

راه اندازی اتاق شیردهی و استراحت مادر و کودک در اماکن عمومی کاشان

به منظور اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و به استناد ماده 22 قانون جوانی جمعیت و با همکاری کارشناسان شیرمادر معاونت و مرکز بهداشت شهرستان کاشان، اتاق شیردهی و استراحت مادر و کودک برای اولین بار در اماکن عمومی کاشان راه اندازی شد.

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین