میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 04 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

آدرس: کاشان، میدان پانزده خرداد، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: 81147/87137

تلفن مستقیم: 55463357

خط ویژه جهت ثبت شکایات: 55103199

تلفن داخلی: 207- 210

نمابر: 55463357

سامانه ثبت شکایات

پست الکترونیکی:bazresi@kaums.ac.ir

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین