میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 06 اسفند 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

اطلاع رسانی عمومی بهداشت محیط

 

لیست راهنماییهای بهداشت محیطی کرونا ویروس http://oldhealth.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=592
راهنمای اصول خود مراقبتی در برابر طوفان گرد و غبار https://markazsalamat.behdasht.gov.ir/environment-health
اصول خود مراقبتی برای حفظ سلامتی https://markazsalamat.behdasht.gov.ir/environment-health
کتابخانه الکترونیک بهداشت محیط https://markazsalamat.behdasht.gov.ir/environment-health
جزوه های آموزشی در خصوص مواد غذایی http://oldhealth.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=126
لیست شرکت های مبارزه با حشرات  و جانوران موذی https://health.kaums.ac.ir/موسسات-ارائه-دهنده-خدمات-بهداشت-محیط
اطلاع رسانی و دستورالعملهای تخصصی بهداشت محیط http://oldhealth.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=514

فرایند ارائه خدمات در واحد نظارت بر مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تحت پوشش معاونت غذا و دارو کاشان

http://oldfdo.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=82

فرایند ارائه خدمات در واحد نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو کاشان

http://oldfdo.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=89

فرایند ارائه خدمات در واحد فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو کاشان

http://oldfdo.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=284

 

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین