میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 16 خرداد 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
  • 1402/03/03 - 08:47
  • 273
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZhSa
شعار هفته ملی بدون دخانیات:

"حفظ سلامت مردم با ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات"

"حفظ سلامت مردم با ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات" شعار هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده است.

هر ساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی دخانیات۳۱ ماه می (۱۰خرداد ماه) اقدامات گسترده ‏ای حول محور شعار سازمان جهانی بهداشت به‌ منظور ارتقای آگاهی جامعه جهانی در مورد اثرات زیان‌بار استفاده از محصولات دخانی و پیشگیری از مصرف دخانیات انجام ‏می‏ شود.

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳، بر عنوان " People need food, not tobacco" " مردم به غذا نیازد دارند نه به دخانیات" تاکید دارد.

 شایان ذکر است: عناوین هفته ملی بدون دخانیات ( ۴ لغایت ۱۰ خردادماه) به شرح ذیل می باشد:

پنجشنبه ۴ ﺧرداد: ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﻣﻌه ۵ ﺧرداد: ﻧﻘﺶ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺷنبه ۶ ﺧرداد: ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﻮداﮔﺮان دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف و ﻗﺎﭼﺎق دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﯾﮑﺷﻧﺑه ۷ ﺧرداد: ﻫﻨﺮ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن

دوﺷنبه ۸ ﺧرداد: ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮک دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺳه شنبه ۹ ﺧرداد: دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری، ﻧﻮزاد و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ

چهارشنبه ۱۰ ﺧرداد: ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬایی 

 

 منبع: شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  • گروه خبری : اخبار دانشگاه,بهداشت,شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
  • کد خبر : 14609
کاربر روابط عمومی
خبرنگار

کاربر روابط عمومی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین