میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 27 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
  • 1403/03/08 - 14:09
  • 68
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • /ZueR

مناقصه خرید لباس بیمار مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی-کارگرنژاد- نقوی - متینی و شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل (بیمارستان سیدالشهدا، ثامن الحجج (ع))

دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد بخشنامه ابلاغی به شماره 333/400د مورخ 18/01/1397 معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیآئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، نسبت به خرید لباس بیماران مراکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی، کارگرنژاد، نقوی، متینی و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل (مردانه، زنانه، نوجوان و بچه گانه )برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را به همراه سایر مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذاری و پاکت الف خود که حاوی ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد را به صورت فیزیکی  با پست پیشتاز ارسال و یا مدارک و اسناد خود را در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده (الف)، (ب) و (ج) تهیه و با حضور در دبیرخانه حراست دانشگاه به نشانی کاشان- میدان 15 خرداد- خیابان اباذر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در یک پاکت اصلی لاک مهر شده با اخذ رسید، تسلیم نمایند.

 

مهلت ارسال مدارک: 1403/03/26  ساعت 12:00

 

دریافت اسناد   

;

 

  • گروه خبری : مناقصات و مزایدات
  • کد خبر : 129761
کلمات کلیدی
کاربر مناقصات
خبرنگار

کاربر مناقصات

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین