میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 04 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
رویداد

فراخوان آغاز هفدهمین جشنواره شهید مطهری 1403

تاریخ برگزاری : 25 آذر 1402

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آماده پذیرش فرایندهای آموزشی ارسالی اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان بر اساس معیارهای دانش پژوهی می‌باشد.

صاحبان فرایند می‌بایست فایل متنی فرایند خود را طبق فرمت پیوست به همراه کلیه مستندات در یک فایل Zip شده به همراه یک فایل پاورپوینت صدا گذاری شده جهت معرفی فرایند خود نهایتاً تا تاریخ دوشنبه مورخ 1402/10/04 به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ارسال نمایند. 

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین