میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 04 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

مدیرحوزه ریاست: 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود خاکساری مهابادی

تخصص: دکتری تخصصی  Ph.D علوم تشریحی

مرتبه علمی:  استادتمام

سابقه تدریس: 16سال

 پست الکترونیکKhaksary-m@kaums.ac.ir

اخذ مدارک تحصیلی

 1. فارغ التحصیل دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1381
 2. فارغ التحصیل دکتری تخصصی  Ph.D علوم تشریحی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1385

 مسئولیت های اجرایی

 1. مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 2. مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 3. دبیر کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 4. دبیر هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 5. عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 6. عضو هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 7. دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 8. عضو کارگروه صلاحیت عمومی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 9. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 10. عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 11. عضو شورای تخصصی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 12. عضو کمیته خودارزیابی درونی اعتباربخشی مؤسسه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 13. عضو قرارگاه سلامت جوانی جمعیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 14. عضو شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 15. عضو کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 16. عضو کمیته عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 17. عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 18. عضو کارگروه ساماندهی اضافه کار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 19. عضو کمیته رفاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 20. عضو کمیته ساماندهی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 21. عضو کارگروه کمیته اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 22. دبیر کارگروه کمیته اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 23. مدیر مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 24.  عضو ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 25. عضو هیأت تحریریه مجله فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 26.  مدیر گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی
 27. سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 28.  نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در کارگروه صلاحیت عمومی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 29. نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان در کارگروه صلاحیت عمومی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خاتم النبیاء بهبهان
 30. سرپرست بخش آناتومی و جنین شناسی
 31. سرپرست دوره دکتری  (Ph.D)  آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
 32. عضو شورای آموزشی وپژوهشی دانشکده
 33. عضو فعال بسیج اساتید و مسئول کانون بسیج اساتید دانشکده
 34. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 35. نماینده ریاست دانشگاه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 36. عضو هیأت تحریریه مجله دامپزشکی ایران
 37. عضو کمیته ترفیعات دانشکده
 38. عضو هیات ممتحنه بورد تخصصی علوم تشریحی
 39. عضو کمیته برگزارکننده امتحان علوم پایه
 40. عضو انجمن جهانی آناتومیست های دامپزشکی
 41. عضو انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران
 42. داور مجله فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 43. داور مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران
 44. داور مجله دامپزشکی ایران
 45. داور مجله Veterinary research forum
 46. داور مجله Iranian Journal of veterinary Research
 47. داور مجله Iranian Journal of Neonatology

 افتخارات

 1. رتبه اول آزمون ورودی دوره تخصصی علوم تشریحی سال 1381
 2. رتبه اول بورد تخصصی علوم تشریحی سال 1383
 3. ارتقاء به مرتبه استادیاری: 1385
 4. ارتقاء به مرتبه دانشیاری: 1391
 5. ارتقاء به مرتبه استادی: 1397
 6. گروه برتر پژوهشی  (مدیر گروه علوم پایه) در دانشگاه
 7. پژوهشگر برتر استان خوزستان
 8. سومین دانشجوی بسیجی نمونه کشوری
 9. دانشجوی برتر پژوهشی دانشکده در دوره دکتری تخصصی
 10. دانشجوی برتر دانشکده در دوره دکتری تخصصی
 11. شرکت کننده برتر در سیر مطالعاتی نهج البلاغه با عنوان بارش حکمت ها
 12. شرکت کننده برتر دانشگاهی در مسابقه بیست و ششمین  جشنواره سراسری هدهد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقالات منتشر شده:

 به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

· 32 مقاله در زمینه آناتومی و علوم تشریح منتشر شده در مجلات فارسی

· 59 مقاله در زمینه آناتومی و علوم تشریح منتشر شده در مجلات انگلیسی

· ارائه 9 مقاله درکنگره بین المللی خارجی

· ارائه 11 مقاله به زبان انگلیسی در کنگره بین المللی داخلی

· ارائه 43 مقاله فارسی درکنگره ملی داخلی.

تالیف و ترجمه کتاب

·  تألیف و ترجمه 6 جلد کتاب

پایان نامه های دانشجویان

· راهنمایی 11 پایان نامه دکتری تخصصی

· راهنمایی 7 پایان نامه کارشناسی ارشد

· راهنمایی و مشاوره 24 پایان نامه دکتری عمومی

 

 

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین