میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 27 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
وظایف و اختیارات شورای دانشگاه:
 • بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • بررسی و تایید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
 • بررسی روشهای همکاری با موسسات دولتی وغیردولتی و تدوین ضوابط برای آن
 • بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات ) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آنها
 • برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور
 • بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد
 • بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم
 • ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
 • بررسی و تصویب طرحها و برنامه های پیشنهادهای شوراهای تخصصی
 • تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا
شورای دانشگاه از اعضای زیر تشکیل می شود:
 • اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه
 • روساى دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها
 • دو نفر از اعضاء هیئت علمى هر شورا ) شوراهاى آموزشى ، پژوهشى و تحصیلات تکمیلى ( به انتخاب شوراى مربوط که باید واجد شرایط ماده 4 باشند.
 • دو نفر از اعضاء هیئت علمى که دانشیار یا استاد و واجد شرایط ماده 4 باشند به انتخاب رئیس دانشگاه

تبصره- رئیس دانشگاه مى‏تواند در مورد مسائلى که مربوط به دروس معارف است از رئیس گروه معارف دعوت کند تا با حق راى در شوراى دانشگاه شرکت کند.

 • دوره شوراى دانشگاه 2 سال است .
 • ریاست شورا با رئیس دانشگاه است
 • شورا داراى نایب رئیس است که توسط اعضاء شورا از میان سه نفر از اعضاء که رئیس دانشگاه پیشنهاد مى‏کند با راى بیشتر انتخاب مى‏شوند.
 • حکم اعضای بندهای ج و د شورای دانشگاه توسط رئیس دانشگاه صادر میشود و ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات آن از طریق دفتر رئیس دانشگاه صورت میگیرد
شوراهای تخصصی تشکیل شده در دانشگاه:
 • شوراى آموزشى دانشگاه زیر نظر معاونت آموزشی
 • شوراى پژوهشى دانشگاه زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری
 • شوراى دانشجویی زیر نظر معاونت دانشجویی، فرهنگی
 • شوراى تحصیلات تکمیلى زیر نظر معاونت آموزشی
 • شورای فرهنگی زیر نظر معاونت دانشجویی، فرهنگی
 • شورای انتشارات زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری
نام سمت
دکتر کورش ساکی رئیس دانشگاه
دکتر مهدی رسولی منش معاون آموزشی
دکتر مهدی دلاوری رئیس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه
دکتر غلامعلی حمیدی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
دکتر نجات خیری پور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
دکترعلی فخری معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
دکتر عباس آزادی سرپرست معاونت درمان دانشگاه
دکتر محمدرضا رشیدی نوش آبادی سرپرست غذا و دارو دانشگاه
دکتر غلامرضا مصطفایی رئیس دانشکده بهداشت
دکتر محسن تقدسی رئیس دانشکده پرستاری مامایی
دکتر فرهاد مدنی رئیس دانشکده پزشکی
دکتر اکبر علی اصغرزاده رئیس دانشکده پیراپزشکی
دکتر محمد مهدی دباغ سرپرست دانشکده دندانپزشکی
دکتر محمدعلی اطلسی رئیس پردیس خودگردان
حجه الاسلام والمسلمین عباس ابن علی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری
دکتر مسعود مطلبی کاشانی نماینده شورای آموزشی
دکتر سید امیرحسن متینی نماینده شورای آموزشی
دکتر محمود خاکساری مهابادی مدیر حوزه ریاست دانشگاه
دکتر طاهره مازوچی عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر غلامعلی حمیدی رئیس پژوهشکده علوم پایه
دکتر محمود سلامی رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی
تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین