میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 27 خرداد 1403

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

     اعضاء دبیرخانه

  •      آقای دکتر مهدی دلاوری ( رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه)
  •      آقای مهندس حسین صالحی ( دبیر دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه)

 

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین