• شیوه نامه تشکیل و فعالیت خانه مشارکت مردم در سلامت
  • نظام نامه استاني مديريت سلامت همه جانبه با رویکرد مؤلفه های اجتماعي سلامت
  • شیوه نامه مرکز اسناد راهبردی سلامت استان
  • دستورالعمل اجرایی برگزاری مجمع سلامت استان
   دانلود : دستورالعمل_مجمع_سلامت.pdf           حجم فایل 894 KB
   دانلود : شىوه_نامه_مرکز_اسناد_و_اطلاعات_راهبردى.pdf           حجم فایل 234 KB
   دانلود : نظام_نامه_استاني_مديريت_سلامت_همه_جانبه.pdf           حجم فایل 2506 KB
   دانلود : شىوه_نامه_خانه_مشارکت_استان.pdf           حجم فایل 301 KB
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 2756