شرح وظایف و فعالیت های دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

1-      احکام پیام گزاران سلامت

2-      اخذ مصوبه کارگروه ساغ مبنی بر تشکیل شورای پیامگزاران سلامت

3-      تهیه فهرست رابطین ارشد دستگاهها و سازمان های عضو کارگروه

4-      تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی دبیرخانه

5-      برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی اصول همکاری بین بخشی

6-      برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی اصول و ابزار سیاست گزاری آگاه از شواهد

7-      برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی اصول و ابزار حمایت طلبی از سلامت

8-      تشکیل مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت

9-      تشکیل و راه اندازی مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت

10-  تهیه گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه ساغ

11-  تشکیل و فعال سازی شورای پیام رسان سلامت

12-  تهیه فهرست موضوعات دستور کار کارگروه ساغ

13-  تهیه لیست اقدامات ابتکاری در حیطه شرح وظایف تعریف شده

14-  تشکیل و راه اندازی خانه مشارکت مردم

15-  شناسایی میانجیان مشارکت مردمی در سطح شهرستان در راستای شکل گیری خانه مشارکت مردمی

16-  الزام دستگاههای اجرایی مشمول به تهیه پیوست سلامت

17-  تهیه پروتکل پایش اجرا و ارزیابی مصوبات کارگروه ساغ

18-  تهیه گزارشات مصوبات ساغ

19-   الزام تهیه گزارش پیوست سلامت توسط دستگاههای اجرایی

20-  انجام اقدامات حمایت طلبانه برای اجرای پیوست سلامت

21-  تهیه و ارسال فهرست طرح های بزرگ توسعه ای در دست اقدام تحت تولیت دستگاههای اجرایی شهرستان به دبیرخانه ملی پیوست سلامت

22-  پیگیری اجرای برشی استانی مصوبات کشوری شورای عالی ساغ

23-  پیگیری اجرای برش استانی تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در راستای اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

24-  تشکیل اندیشگاه سلامت

25-  تشکیل جلسات اتاق فکر اندیشگاه سلامت

26-  تشکیل کمیته راهبری تدوین برنامه جامع سلامت

27-  پروتکل دستورگذاری و تعیین موضوعات اولویت دار کارگروه ساغ

28-  تهیه فهرست اسامی مشارکت کنندگان در شناسایی و تعیین موضوعات اولویت دار کارگروه ساغ

29-  تهیه گزارش از ابتکارات برتر استان در زمینه بهداشت همگانی

30-  تشکیل و فعال سازی شورای پیام رسان سلامت

31-  پیگیری فعالیت های  شورای پیام رسان سلامت

32-  معرفی دبیرخانه ساغ از طریق صدا و سیما به جمعیت تحت پوشش ( گروه هدف)

33-  ارائه گزارش از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ از طریق رسانه های عمومی به صورت فصلی

34-  تشکیل جلسه پایش دوره ای مصوبات شورای عالی ساغ

35-  تهیه گزارش جمع بندی وضعیت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت مواد غذایی

36-  تشکیل جلسه پایش اجرای تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در راستای اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

37-  گزارش اجرای تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در راستای اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

38-  تهیه گزارش جمع بندی اجرای تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در راستای اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 2802