اعضا کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

رديف

مفاد آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه به شماره ابلاغیه ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران

سمت در كمیته

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئيس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

2

سرپرست اداره بازرسی

دبير

محمد خبازی نیاسر

سرپرست اداره بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد

3

سرپرست دفتر حقوقی

عضو

سید حمیدرضا خادم

سرپرست دفتر حقوقی

4

مدیر حراست

علی اکبر صالحی

مدير حراست

5

مدیر فن‌آوری اطلاعات

دکتر احسان نبوتی

مدیر آمار و فن‌آوري اطلاعات

6

مدیر مالی

مجید محمدی جوشقانی

سرپرست امورمالی

7

مسئول تخلفات کارکنان

دکتر رضا رضائی

رئیس هیئت بدوی تخلفات اداری

8

سایر اشخاص به تشخیص رئیس حسب موضوع

-----

-----

9

-----

-----

 
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/11 بازدیدکنندگان: 3275