• دکتر احسان نبوتی، دکترای انفورماتیک پزشکی
  • سمت: مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 3107