مدیر توسعه سازمان و تحول اداری: رضـا رضـائی

سنوات خدمت: 26 سال

سوابق مشاغل مورد تصدی:

 1. مدیر بخش دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2. مدیر امور عمومی دانشکده پزشکی کاشان
 3. مدیر امور عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 4. مدیرتوسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 5. مدیرتوسعه سازمان وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تحصیلات:

 1. کارشناسی: مدیریت دولتی
 2.     کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی(استراتژیک)

سوابق عضویت در شوراها و کمیته‌ها:

 1.   عضو کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه
 2.   عضو شورای تحول اداری آماری دانشگاه
 3.   عضو کمیته بهره‌وری و کیفیت دانشگاه
 4.   عضو کمیته آمار دانشگاه
 5.   عضو شورای سیاستگذاری دانشگاه
 6.   عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه
 7.   عضو گروه مجریان طراحی و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی اعضا هیئت علمی دانشگاه
 8.  عضو و دبیر کارگروه بازطراحی ساختار سازمانی معاونت غذا و دارو
 9.  عضو و دبیر شورای پژوهشی معاونت غذا و دارو
 10.  عضو شورای سیاستگذاری پژوهشی در نظام سلامت (HSR) دانشگاه
 11.  عضو و دبیر کمیته طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه
 12.  عضوکارگروه کاهش تصدی‌گری دانشگاه
 13.  عضو دبیرخانه گواهی‌نامه‌های نوع دوم کارکنان دانشگاه
 14.  عضو کمیته علمی بررسی و تایید فعالیت‌های پژوهشی کارکنان
 15.  عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه
 16.  دبیر کمیته راهبری و استقرار برنامه‌ریزی عملیاتی معاونت توسعه دانشگاه
 17.  دبیر کمیته آزمون استخدامی دانشگاه
 18.  عضو ستاد اجرایی دانشگاهی برنامه تحول در حوزه بهداشت
 19.  عضو و دبیر کارگروه تخصصی بازمهندسی مشاغل و پست‌های سازمانی
 20.  عضو و دبیر کمیته بازنگری نمودار و تشکیلات دانشگاه
 21.  عضوکارگروه توسعه مدیریت دانشگاه
 22.  دبیر کمیته ساختاروفناوریهای مدیریتی دانشگاه
 23.  دبیر کمیته سرمایه انسانی دانشگاه
 24.  عضو کمیسیون بررسی گروه و تعیین درصد پرتوکاری دانشگاه
 25.  عضو کمیته طرح‌های گسترش شبکه‌های دانشگاه
 26.   دبیر کمیته ارتقا فرآیند استخدام رسمی و پیمانی دانشگاه
 27.   دبیر کمیته ارتقا فرآیند ثبت نام و توزیع پرسنل مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 28.   رییس کمیته پاسخگویی به اعتراضات نتایج ارزیابی کارکنان دانشگاه
 29.   عضو شورای بهورزی دانشگاه
 30.   رییس کمیته نظارت بر فرآیند مصاحبه استخدامی دانشگاه
 31.   عضو کمیته سرمایه انسانی دانشگاه
 32.   دبیرکمیته مدیریت عملکرد دانشگاه
 33.   دبیر کمیته و مروج بهره‌وری دانشگاه
 34.   عضوکمیته آزمون استخدامی دانشگاه
 35.   عضو و دبیر کمیته مهندسی مشاغل دانشگاه

تألیفات:

 1. تألیف یک جلد کتاب تحت عنوان" آشنایی با بانک اطلاعات اعضا هیات علمی(اسفند 1385)"
 2. تعداد 24 عنوان مقاله و خلاصه مقاله درهمایش‌های علمی داخل و خارج از کشور

مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی :

 1. به عنوان مجری دوم طرح تحقیقاتی "بررسی میزان و علل در آمدهای ثبت نشده ناشی از خدمات ارایه شده به بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان" - 1388
 2. به عنوان همکار طرح تحقیقاتی "بررسی تأثیر مداخلات روان شناختی و آموزشی برسلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان"- 1388

تدوین شیوه‌نامه‌ها:

 1. شیوه‌نامه اعطای تسهیلات سفر به کارکنان دانشگاه ع.پ.کاشان
 2. شیوه‌نامه اعطای وام توسط بانک ها و مؤسسات به کارکنان دانشگاه ع.پ.کاشان
 3. شیوه‌نامه پرداخت حق فنی کارشناسان شاغل در دفاتر فنی،تجهیزات پزشکی و IT
 4. شیوه‌نامه توسعه ورزش کارکنان دانشگاه ع.پ.کاشان
 5. شیوه‌نامه نظام پیشنهادات دانشگاه

مشارکت در اجرای فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری :

 1. فرآیند آموزشی برتر کشوری "ارتقا سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان جدیدالورود با ارایه بسته روان‌شناختی- آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی"- 1390
 2. فرآیند آموزشی برتر کشوری " توانمندسازی کارورزان پزشکی در احیای قلبی- ریوی با ارایه بسته آموزشی تلفیقی"- 1392
 3. فرآیند آموزشی برتر دانشگاهی "تلفیق روش‌های ارزیابی مبتنی بر عملکرد در ارایه و ارزشیابی کارآموزی در عرصه دانشجویان"- 1393
 4. فرآیند آموزشی برتر کشوری " ارتقا فرایند آموزش در کارآموزی عرصه کارشناسی هوشبری با نوآوری در تلفیق روش­های مبتنی بر ثبت و بازخورد" - 1394
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 3210