اعضا كارگروه توسعه مديريت دانشگاه

رديف

مفاد بخشنامه شماره 13472/93/200مورخ 7/10/93

سمت در كارگروه

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني در دانشگاه

1

رئيس دانشگاه

رئيس کارگروه

دکتر سید علیرضا مروجی

رئيس

2

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دبير

دکتر علیرضا مفرح

سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع

3

نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

عضو

-

-

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس کارگروه

رضا رضائی

مدير توسعه سازمان و تحول اداري

5

معاونان دانشگاه

دكتر عباس تقوي اردكاني

معاون آموزشي

6

دکتر رضا رزاقی

معاون بهداشتی و رئيس مركز بهداشت شهرستان

7

دکتر حمید رضا بنفشه

معاون تحقيقات و فناوري

8

دکتر حمیدرضا گیلاسی

معاون دانشجويي و فرهنگي

9

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

10

دکتر محسن تقی زاده

معاون غذا و دارو

 

 

 

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/08/06 بازدیدکنندگان: 2757