اعضاء کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  • دکتر سید علیرضا مروجی ( رئیس دانشگاه و رئیس کمیسیون )
  • دکتر محمد حسین زیلوچی (رئیس دبیر خانه هیأت امناء ودبیر کمیسیون )
  • مهندس علی شکرریز (عضو هیأت امناء )
  • دکتر طاهره مازوچی ( عضو هیآت امناء)
  • دکتر مهرداد فرزندی پور (صاحب نظر در امور مالی، بودجه واداری)

 

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1400/08/06 بازدیدکنندگان: 3951