اعضاء قبلی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 • حضرت آیت الله یثربی (ره) (نماینده ولی فقیه و امام جمعه فقید کاشان)
 • دکتر رضا ملک زاده (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • دکتر علیرضا مرندی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • دکتر محمد فرهادی ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • دکتر مسعود پزشکیان ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • دکتر محمد باقر لنکرانی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • دکتر مرضیه وحید دستجردی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • دکتر محمدحسن طریقت منفرد (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • دکتر سعید نمکی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیأت امناء)
 • سیدمرتضی بختیاری (استاندار اصفهان)
 • دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی (استاندار اصفهان)
 • دکتر رسول زرگرپور (استاندار اصفهان)
 • دکتر محسن مهرعلیزاده (استاندار اصفهان)
 • دکتر حسن امین‌لو ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش بهداشت و درمان)
 • دکتر سید محمد اعتمادی ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)
 • دکتر مرتضی مموئی (نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)
 • علی کبیری ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)
 • محمد رضا میلانی حسینی ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)
 • دکتر سعید نمکی (رئیس دانشکده و دبیر هیأت امناء)
 • دکتر محمد زارع جوشقانی ( رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء 1384- 1373 و عضو هیأت امناء 1399-1398 شهید مدافع سلامت )
 • دکتر علی اکبر مرتضوی (رئیس دانشکده و دبیر هیأت امناء)
 • دکتر سید محمود سیدی (عضو هیأت امناء، رئیس دانشکده و دبیر هیأت امناء)
 • دکتر محمد زارع جوشقانی (رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء)
 • دکتر صمد نوری زاد ( رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء)
 • دکتر محمدرضا نیکبخت ( رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء)
 • دکتر محمد حسین اعرابی (رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء)
 • دکتر ابراهیم کوچکی ( رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء )
 • دکتر سید علیرضا مروجی ( رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء)
 • مهندس حسین محلوجی (نماینده سابق مردم کاشان و وزیر معادن و فلزات و عضو هیأت امناء)
 • مهنس محمود جمالی (نماینده سابق مردم کاشان و عضو هیأت امناء)
 • مهندس اصغر گرانمایه پور ( نماینده سابق مردم کاشان و عضو هیأت امناء)
 • دکتر سید حسین موسویان ( عضو هیأت امناء)
 • دکتر علی باغبانیان ( عضو هیأت امناء)
 • دکتر حسن الماسی (عضو هیأت امناء)
 • دکتر حسین نیکزاد (عضو هیأت امناء)
 • دکتر سعید سرکار (عضو هیأت امناء)
 • دکتر رضا رزاقی (عضو هیأت امناء)
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 6173