تماس با اداره امور حقوقی:

  • آدرس: کاشان، میدان پانزده خرداد، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: 81147/87137
  • تلفن مستقیم: 55471211
  • نمابر: 55546112

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 5898