سرپرست اداره بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد دانشگاه: محمد خبازی

  • کارشناس ارزیابی عملکرد: محمد رضائی سادیانی
  • کارشناس پاسخگویی به شکایات: مصطفی روحانی
  • کارشناس بازرسی: زهرا بنی آدمیان

معرفي اداره بازرسي
مديريت بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات، بعنوان يكي از مديريت هاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكايات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.
اين مديريت در راستاي وظيفه نظارتي خود، عملكرد كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزيابي قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقيم به رؤيت رياست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند تا در حد امكان، نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گيرد.

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 10029