منوی مرتبط

تماس با دفتر ریاست دانشگاه

آدرس: کاشان، میدان 15 خرداد، خیابان اباذر، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: 81147/87137
تلفن مستقیم: 55546030- 55443026 
نمابر: 55546112
آدرس پست الکترونیکی: presidentoffice@kaums.ac.ir
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 6989