میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 06 مهر 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال
اعضا کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/7

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

دبیر

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3

یکی از معاونین دانشگاه

عضو

دکتر مهدی رسولی منش

سرپرست معاونت آموزشی

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

عضو

دکتر علیرضا فیروزیان

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

5

حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رئیس کارگروه

عضو

دکترمحمود خاکساری مهابادی

مدیر حوزه ریاست

6

معاونین و مدیران ذی‌ربط حسب موضوع

 

سید رضا سجادی

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

اعضا کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/7

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

رئیس دانشگاه

رئیس کارگروه

دکتر کورش ساکی

رئیس

2

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دبیر

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع

3

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 

نامه شماره 29/1/2767/ب

مورخ 1396/11/18

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس کارگروه

عضو

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

5

معاونان دانشگاه

 

 

 

عضو

 

دکتر سید مهدی رسولی منش

سرپرست معاونت آموزشی

6

دکتر مهدی دلاوری

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه

7

دکتر غلامعلی حمیدی

سرپرست معاون تحقیقات و فناوری

8

دکتر اعظم باقری

سرپرست دانشجویی و فرهنگی

9

دکتر عباس آزادی

سرپرست معاونت درمان

10

دکتر محمدرضا رشیدی نوش‌آبادی

سرپرست معاونت غذا و دارو

11

-------------

 

دکتر محمود خاکساری

مدیر حوزه ریاست

اعضا کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

ردیف

مفاد ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 200/145 مورخ 1393/6/11

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر واحد فناوری اطلاعات

دبیر

دکتر احسان نبوتی

مدیر مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

3

یکی از معاونین تخصصی دانشگاه

عضو

دکتر عباس آزادی

سرپرست معاونت درمان

4

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

 

عضو

 

حمیدرضا سپهری

مسئول واحد نرم افزار و پرتال

5

دکتر رضا رضایی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

6

مسئول روابط عمومی دانشگاه

عضو

حسن صفری

سرپرست روابط عمومی

اعضا کمیته سرمایه انسانی

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/7

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر منابع انسانی

دبیر

زهرا ایلیاتی

سرپرست مدیریت منابع انسانی

3

مسئول واحد آموزش

عضو

امید مهرانفر

مسئول واحد آموزش کارکنان

4

معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب موضوع

عضو

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

5

یکی از مدیران واحدهای استانی

عضو

غلامعلی صفاری طاهری

مدیر امور عمومی شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل

6

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

عضو

حسین سبحانی

کارشناس منابع انسانی

7

عضو

دکتر نگین مسعودی علوی

عضو هیئت علمی

اعضا کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ردیف

مفاد آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه به شماره ابلاغیه ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ 1392/12/28 هیأت وزیران

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

سرپرست اداره بازرسی

دبیر

نعمت اله حمیدی پناه

سرپرست اداره بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد

3

سرپرست دفتر حقوقی

عضو

سید حمیدرضا خادم

سرپرست دفتر حقوقی

4

مدیر حراست

عضو

علی اکبر صالحی

مدیر حراست

5

مدیر فناوری اطلاعات

عضو

دکتر احسان نبوتی

مدیر مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

6

مدیر مالی

عضو

مجید محمدی جوشقانی

مدیر امورمالی

7

مسئول تخلفات کارکنان

عضو

دکتر علیرضا مفرح

رئیس اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت

اعضا کمیته مدیریت عملکرد

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/7

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

مدیر واحد مدیریت عملکرد

دبیر

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3 معاونین و مدیران تخصصی دانشگاه حسب مورد

عضو

دکتر محمود خاکساری مهابادی مدیر حوزه ریاست

4

یکی از مدیران واحدهای استانی

عضو

دکتر فرهاد مدنی

سرپرست دانشکده پزشکی

5

حداقل یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رییس کارگروه

عضو

زهرالسادات میری

رئیس خدمات پرستاری بیمارستان شهید رجائی آران و بیدگل

اعضا کارگروه اجرایی مدیریت دانش

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 212/1138/د مورخ 99/06/29

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

رئیس دانشگاه

رئیس کارگروه

دکتر کورش ساکی

رئیس

2

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی

دبیر کارگروه

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

3

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

عضو کارگروه

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

4 مدیر منابع انسانی

عضو کارگروه

زهرا ایلیاتی سرپرست مدیریت منابع انسانی

5

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

عضو کارگروه

دکتر احسان نبوتی

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

6

معاون آموزشی

عضو کارگروه

دکتر سید مهدی رسولی منش

سرپرست معاونت آموزشی

7

معاون تحقیقات و فناوری

عضو کارگروه

دکتر غلامعلی حمیدی

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

8

معاون بهداشت

عضو کارگروه

دکتر مهدی دلاوری

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه

9

معاون درمان

عضو کارگروه

دکتر عباس آزادی

سرپرست معاونت درمان

اعضا کمیته بهره وری دانشگاه

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 212/1511/د مورخ 1401/06/16 و شماره  212/1562/د مورخ 1401/06/21 وزارت متبوع

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

رئیس دانشگاه

رئیس

دکتر کورش ساکی

رئیس

2

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی

دبیر کمیته

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

3

اعضاء کمیته

 

 

 

عضو

 

دکتر عباس آزادی

سرپرست معاونت درمان

4 دکتر سید مهدی رسولی منش سرپرست معاونت آموزشی

5

دکتر اعظم باقری

سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی

6

دکتر مهدی دلاوری

معاون بهداشتی

7

دکتر غلامعلی حمیدی

معاون تحقیقات و فناوری

8

دکتر محمدرضا رشیدی نوش آبادی

سرپرست معاونت غذا و دارو

9

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

اعضا کارگروه بهره وری دانشگاه

ردیف

مفاد بخشنامه شماره 212/1511/د مورخ 1401/06/16 و شماره  212/1562/د مورخ 1401/06/21 وزارت متبوع

سمت در کمیته

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی در دانشگاه

1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و دبیر کمیته

رئیس کارگروه

دکتر نجات خیری پور

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع

2

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

دبیر کارگروه

دکتر رضا رضائی

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

3

 

 

 

اعضا کمیته

 

 

 

 

 

عضو

 

مرتضی نادی

نماینده معاونت درمان

4

مهندس محسن فرهادپور

نماینده معاونت آموزشی

5

دکتر اشرف مظاهری

نماینده معاونت دانشجویی و فرهنگی

6

دکتر مرتضی پنجه شاهی

نماینده معاونت بهداشتی

7

ناهید چهارباغی

نماینده معاونت تحقیقات و فناوری

8

دکتر مسعود نساج

نماینده معاونت غذا و دارو

9

سلمان میرزازاده

سرپرست مدیریت برنامه ریزی بودجه و ارزیابی عملکرد

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین