میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 06 مهر 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

کارکنان اداره امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

1

ابوالفضل غلامپور

سرپرست اداره امور حقوقی

2

جعفر سبزیکار

معاون اداره امور حقوقی

3

علیرضا جوانشیر

مسئول امور قراردادها

4

مجتبی مقدم 

         کارشناس امور قراردادها 

5

امیر محمد ملایی

کارشناس امور قراردادها

6

حجت الله کشاورز

         کارشناس امور قراردادها

7

مقداد کاظمی 

کارشناس امورقراردادها

8

عارفه عاملی

کارشناس امور قراردادها

9

اشرف السادات معینی

تایپیست امور قراردادها

10

حمیدرضا ضیغم

کارشناس امور دعاوی

11

مصطفی رفیعی

کارشناس امور دعاوی

12

علی اسدالله زاده

کارشناس املاک

13

سید عبدالصمد نوری تکیه 

کارشناس املاک

14

حسین رضایی سادیانی

متصدی امور دفتری املاک

15

محمود فیروز

متصدی سامانه ها

 

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین