میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 05 مهر 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

شرح وظایف و فعالیت های دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی

1-      احکام پیام گزاران سلامت

 

2-      اخذ مصوبه کارگروه ساغ مبنی بر تشکیل شورای پیامگزاران سلامت

 

3-      تهیه فهرست رابطین ارشد دستگاهها و سازمان های عضو کارگروه

 

4-      تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی دبیرخانه

 

5-      برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی اصول همکاری بین بخشی

 

6-      برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی اصول و ابزار سیاست گزاری آگاه از شواهد

 

7-      برگزاری کارگاه آموزشی - توجیهی اصول و ابزار حمایت طلبی از سلامت

 

8-      تشکیل مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت

 

9-      تشکیل و راه اندازی مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت

 

10-  تهیه گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه ساغ

 

11-  تشکیل و فعال سازی شورای پیام رسان سلامت

 

12-  تهیه فهرست موضوعات دستور کار کارگروه ساغ

 

13-  تهیه لیست اقدامات ابتکاری در حیطه شرح وظایف تعریف شده

 

14-  تشکیل و راه اندازی خانه مشارکت مردم

 

15-  شناسایی میانجیان مشارکت مردمی در سطح شهرستان در راستای شکل گیری خانه مشارکت مردمی

 

16-  الزام دستگاههای اجرایی مشمول به تهیه پیوست سلامت

 

17-  تهیه پروتکل پایش اجرا و ارزیابی مصوبات کارگروه ساغ

 

18-  تهیه گزارشات مصوبات ساغ

 

19-   الزام تهیه گزارش پیوست سلامت توسط دستگاههای اجرایی

 

20-  انجام اقدامات حمایت طلبانه برای اجرای پیوست سلامت

 

21-  تهیه و ارسال فهرست طرح های بزرگ توسعه ای در دست اقدام تحت تولیت دستگاههای اجرایی شهرستان به دبیرخانه ملی پیوست سلامت

 

22-  پیگیری اجرای برشی استانی مصوبات کشوری شورای عالی ساغ

 

23-  پیگیری اجرای برش استانی تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در راستای اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 

24-  تشکیل اندیشگاه سلامت

 

25-  تشکیل جلسات اتاق فکر اندیشگاه سلامت

 

26-  تشکیل کمیته راهبری تدوین برنامه جامع سلامت

 

27-  پروتکل دستورگذاری و تعیین موضوعات اولویت دار کارگروه ساغ

 

28-  تهیه فهرست اسامی مشارکت کنندگان در شناسایی و تعیین موضوعات اولویت دار کارگروه ساغ

 

29-  تهیه گزارش از ابتکارات برتر استان در زمینه بهداشت همگانی

 

30-  تشکیل و فعال سازی شورای پیام رسان سلامت

 

31-  پیگیری فعالیت های  شورای پیام رسان سلامت

 

32-  معرفی دبیرخانه ساغ از طریق صدا و سیما به جمعیت تحت پوشش ( گروه هدف)

 

33-  ارائه گزارش از ماموریت و عملکرد دبیرخانه ساغ از طریق رسانه های عمومی به صورت فصلی

 

34-  تشکیل جلسه پایش دوره ای مصوبات شورای عالی ساغ

 

35-  تهیه گزارش جمع بندی وضعیت اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت مواد غذایی

 

36-  تشکیل جلسه پایش اجرای تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در راستای اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 

37-  گزارش اجرای تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در راستای اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 

38-  تهیه گزارش جمع بندی اجرای تفاهم نامه های همکاری بین بخشی در راستای اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

 

 

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین