میز خدمت الکترونیکی

جوانی جمعیت

امروز : 05 مهر 1402

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

EN
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شعار سال

 سرپرست اداره بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد دانشگاه: نعمت اله حمیدپناه

 

  • کارشناس ارزیابی عملکرد: محمد رضائی سادیانی
  • کارشناس پاسخگویی به شکایات: مصطفی روحانی
  • کارشناس بازرسی: مریم ملک محمودی

 

 معرفی اداره بازرسی
مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات، بعنوان یکی از مدیریت های ستادی دانشگاه و زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه در محورهای ارزیابی عملکرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شکایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.
این مدیریت در راستای وظیفه نظارتی خود، عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشگاه را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند تا در حد امکان، نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.

تنظیمات قالب

سامانه گفتگوی آنلاین