آرشیو فیلم های دانشگاه  


مقابله با اضطراب ابتلا به کرونا
افتتاحیه کنگره موج سوم
سرود دانشگاه
آنفلوآنزا
سرود دانشگاه (انگلیسی )
لحظه ورود امام خمینی به ایران
درباره کرونا
پیام ویدیویی رهبر ایران در رابطه با شیوع کرونا
ایران همدل