پایگاه خبری وب دا کاشان
  • تجهیز دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به مرکز دندانپزشکی بیماران خاص (Mon, 27 Jun 2022 15:24:58 GMT)
  • سخنرانی دادستان کاشان در مسجد دانشگاه به مناسبت هفته قوه قضائیه (Mon, 27 Jun 2022 14:57:09 GMT)
  • نخستین نشست قطب منطقه هفت کشوری سازمان غذا و دارو در کاشان برگزار شد (Mon, 27 Jun 2022 11:23:15 GMT)
  • مرکز دندانپزشکی تحت بیهوشی بیماران خاص در کاشان افتتاح شد (Mon, 27 Jun 2022 13:57:47 GMT)
  • بیانیه دومین نشست معاونین توسعه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور (Sun, 26 Jun 2022 12:04:42 GMT)
  • برگزاری نشست توجیهی در خصوص آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای (Sat, 25 Jun 2022 14:07:48 GMT)
  • بازدید تیم ارزیابی اعتبار بخشی وزارت بهداشت از بیمارستان نقوی (Sat, 25 Jun 2022 09:03:33 GMT)
  • مسافران مسموم شده اتوبوس اتوبان قم_کاشان با حال مساعد از بیمارستان شهید بهشتی کاشان مرخص شدند (Sat, 25 Jun 2022 08:41:03 GMT)
  • صمیمانه از کادر پزشکی، درمان و پرستاری تشکر می کنم (Sat, 25 Jun 2022 07:26:34 GMT)
  • نشست معاون آموزشی دانشگاه با نماینده جذب دانشجو از کشور پاکستان (Wed, 22 Jun 2022 13:12:32 GMT)