تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/9/98
شرايط مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٤:٥٠ - دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید زمان تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶
شرایط واگذاری مهدکودک مرکز آموزشی- درمانی شهید دکتر بهشتی
مرکز آموزشی , درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مهد کودک مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی به افراد ذیصلاح اقدام نمايد.
 ١٣:١٥ - شنبه ٢٥ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 19/9/98
شرايط مزايده واگذاري بوفه هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان
دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد تعدادی از اماكن خود را به صورت اجاره به مدت یکسال از طريق مزايده به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط ذيل نمايد.
 ١٥:٣٠ - چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید زمان تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۹
مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر پرينت اوراق و مدارک با كيفيت مطلوب دانشگاه علوم پزشكي و واحدهاي تابعه دانشگاه در سال 1398
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر نشریات، اوراق و مدارک اداري واحدهای تابعه خود كه شامل را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.
 ٢٠:١٣ - يکشنبه ١٩ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۹
شرایط مناقصه بخش لنژری مرکز آموزشی- درمانی شهید دکتربهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در نظر دارد خدمات بخش لنژری (رختشويخانه) خود و مراكز بهداشتي درماني واحدهاي تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومي به مدت یک سال واگذار نماید
 ١١:٠١ - سه شنبه ١٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 24/06/98
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری تامین سرویس و امور ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی به افراد ذیصلاح از طریق مناقصه اقدام نماید.
 ٠٩:١٨ - چهارشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت اعتبار: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/06/98
شرایط مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی خود را به دو صورت ( الف- تهیه مواد غذایی بعهده پیمانکار و ب- تهیه مواد غذایی بعهده دانشگاه ) از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٩:١٧ - چهارشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/05/98
آگهی مزایده فروش محصول باغ پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش محصول باغ پسته خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
 ٠٧:٢٧ - چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/04/98
آگهی فراخوان
انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد دو طبقه پارکینگ مسقف را در کاشان- میدان 15 خرداد- خیابان اباذر- واقع در بیمارستان اخوان به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال بصورت اجاره بهاء واگذار نماید
 ٠٧:٢٥ - چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/03/98
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه های بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان کارگرنژاد، دانشکده بهداشت، خوابگاه محتشم، ساختمان فرقانی، مجموعه استخر و تربیت بدنی و مجموعه ستادمرکزی و کلنیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
 ٠٧:٢٣ - چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>