مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا تاریخ 1/11/99
آگهی شناسایی حسابرس رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات حسابرسی خویش را مطابق شیوه نامه اجرایی دعوت و انتخاب حسابرس در دانشگاهها / موسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق عقد قرارداد خرید خدمات نماید.
 ١٢:٣٢ - سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 29/10/99
شرايط مناقصه خرید تجهیزات آموزشی مورد نیاز دانشکده های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی و بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات آموزشی و سایر اقلام مربوطه مورد نیاز مراکز مهارت های بالینی دانشکده های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی خود از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل از یکی از متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
 ١٠:٥٨ - چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 29/10/99
مناقصه خرید لباس بیمار مراکز آموزشی درمانی
مناقصه خرید لباس بیمار مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی-کارگرنژاد- نقوی - متینی و شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل(بیمارستان سیدالشهدا،رجایی)
 ١٠:٥٣ - چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه لغو گردید
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٤:١٣ - يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پايان وقت اداري مورخ 25/10/99
شرایط مناقصه بخش لنژری مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه
شرایط مناقصه بخش لنژری مرکز آموزشی- درمانی شهید دکتر بهشتی، نقوی، متینی، کارگرنژاد و کلیه مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه به غیر از شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
 ١٠:٤٠ - چهارشنبه ٣ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/9/25
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خود که حدوداً 4000 نفر می باشند طبق شرایط اقدام نماید.
 ١٢:٢٧ - چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/09/12
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٣:٠١ - سه شنبه ٤ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/9/99
شرايط مزايده واگذاری امور داروخانه سرپايي مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد امور داروخانه سرپايي مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتي را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
 ١٨:٠٩ - چهارشنبه ٢١ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/9/99
شرايط مزايده واگذاری اورژانس امام خمینی (ره) آران و بیدگل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت و در راستای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ایجاد اشتغال، توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از فضای فیزیکی و امکانات موجود ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد امور اورژانس امام خمینی (ره) آران و بیدگل خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل به صورت مشارکتی واگذار نماید.
 ١٣:١٩ - يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/9/99
شرايط مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی ، درمانی كاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
 ١٣:٠٨ - يکشنبه ١١ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>