مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 13/3/99
شرايط مناقصه خرید کامپیوتر های ThinClient و قطعات مرتبط رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید کامپیوترهای ThinClient و قطعات مرتبط واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٤:٠٥ - شنبه ٣ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 13/3/99
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٤:٠٠ - شنبه ٣ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 12 روز یکشنبه 99/2/14
شرایط واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاه‎هاي دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي كاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدمات و نظافت کلیه خوابگاه‎هاي دانشجویی خود را به شرکت های خدماتی واجد شرایط از زمان انعقاد قرارداد به مدت يكسال شمسي واگذار نماید.
 ١٨:٥٧ - دوشنبه ٢٥ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 12 روز یکشنبه 99/2/14
شرایط مزایده پارکینگ مرکز آموزشی- درمانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در نظر دارد پارکینگ پردیس دانشگاهی خود واقع در جنب مرکز آموزشی- درمانی شهید بهشتی را از طریق مزایده عمومي به مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضيان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مزایده ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مزایده نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمایند.
 ١٠:٤٩ - سه شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱/۱۹
شرایط مناقصه تامین نیروهای انسانیِ حرفه ای، غیر حرفه ای و خدماتی ( کلیه مراکز بهداشتی - درمانی و واحدهای تابعه ) دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و همچنین ایجاد اشتغال و توسعه در ارائه خدمات، تامین کلیه نیروهای انسانی حرفه ای ، غیر حرفه ای و خدماتی مورد نیاز خود را به صورت مدیریتی از طریق مناقصه، به شرکتهای واجد شرایط (صرفاً بهداشتی - درمانی و خدماتی) به شرح ذیل واگذار نماید.
 ٢٠:٣٤ - يکشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۵
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه خود را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١١:٤٥ - دوشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۵
شرایط مناقصه خرید ThinClient و قطعات مربوطه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید ThinClient واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١١:٢٨ - دوشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۹
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه
 ١٩:٠١ - شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ 98/12/17
شرايط مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاههای سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکي کاشان در نظر دارد براساس دستورالعمل اجرایي برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالای 20 هزار نفر و طبق شرایط حاضر، مدیریت واحدهای ارئه دهنده خدمات سلامت و بخشي از خدمات مورد نیاز در مراکز خدمات جامع سلامت را بشرح پیوست، بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.
 ١٨:٣٩ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت تحویل اسناد: حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از انتشار فراخوان
فراخوان مناقصه بيمه تكميلي درمانی – تشخصيصي – دارويي و اعمال جراحي کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشكي كاشان
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني کاشان در نظر دارد خدمات بيمه تكميلي درمانی – تشخصيصي – دارويي و اعمال جراحي کلیه پرسنل خود و خانواده ايشان را به مدت يك سال با دو سقف تعهدات پیشنهادی به شركت هاي بیمه ای واجد شرايط واگذار نماید.
 ٢١:١٦ - يکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>