پایگاه خبری وب دا کاشان
  • استفاده از ماسک را در پیشگیری از کرونا جدی بگیرید (Tue, 07 Jul 2020 14:42:16 GMT)
  • نشست شورای مدیران امور دانشگاهی برگزار شد (Tue, 07 Jul 2020 13:39:44 GMT)
  • نشست شورای مدیران حوزه ریاست و توسعه دانشگاه برگزار شد (Tue, 07 Jul 2020 12:05:20 GMT)
  • اعطاء مجوز اعتباربخشی دوره آموزش پزشکی عمومی به دانشگاه (Tue, 07 Jul 2020 09:44:23 GMT)
  • ۱۷تیرماه آخرین مهلت ثبت نام در بیست و یکمین همایش کشوری(مجازی) آموزش علوم پزشکی (Tue, 07 Jul 2020 07:52:33 GMT)
  • اولین جلسه کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی برگزار شد (Mon, 06 Jul 2020 12:33:44 GMT)
  • جلسه شورای درمان دانشگاه برگزار شد (Sun, 05 Jul 2020 14:13:12 GMT)
  • شاهد افزایش روز افزون بیماران مبتلا به کویید 19 هستیم (Sun, 05 Jul 2020 10:23:31 GMT)
  • از فردا استفاده از ماسک در مکان های سرپوشیده جمعی الزامی است (Sun, 05 Jul 2020 08:30:31 GMT)
  • کمیته دانشگاهی مراقبت مرگ مادر تشکیل شد (Wed, 01 Jul 2020 13:43:29 GMT)