دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:36:01 PM 1396 / 07 / 04
 

 

 
در هفدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان، کارمندان و مدیران نمونه دانشگاه با اهدا لوح تقدیر و تندیس تجلیل شدند.

--1394 / 02 / 03  -7:49 تعداد مشاهدات :1013

دانشگاه علوم پزشکی کاشان جزء 10 دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور در استقرار و توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) قرار گرفت.

--1394 / 02 / 03  -7:47 تعداد مشاهدات :739

طی مراسمی، اعضای جدید شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه روز سه شنبه مورخ 28/11/93 معارفه شدند.

--1394 / 02 / 03  -7:45 تعداد مشاهدات :695

دبیر شورای پیشنهادات دانشگاه اظهار داشت: در سال گذشته، 410 پیشنهاد در سامانه شورای پیشنهادهای دانشگاه ثبت شده است.

--1394 / 02 / 03  -7:42 تعداد مشاهدات :826