دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:58:18 PM 1398 / 06 / 02
 

 

 
در هفدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان، کارمندان و مدیران نمونه دانشگاه با اهدا لوح تقدیر و تندیس تجلیل شدند.

--1394 / 02 / 03  -7:49 تعداد مشاهدات :1620

دانشگاه علوم پزشکی کاشان جزء 10 دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور در استقرار و توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) قرار گرفت.

--1394 / 02 / 03  -7:47 تعداد مشاهدات :1092

طی مراسمی، اعضای جدید شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه روز سه شنبه مورخ 28/11/93 معارفه شدند.

--1394 / 02 / 03  -7:45 تعداد مشاهدات :1091

دبیر شورای پیشنهادات دانشگاه اظهار داشت: در سال گذشته، 410 پیشنهاد در سامانه شورای پیشنهادهای دانشگاه ثبت شده است.

--1394 / 02 / 03  -7:42 تعداد مشاهدات :1323