دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:20:55 PM 1397 / 01 / 04
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 10/06/1395
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری بیمارستان نقوی و آزمایشگاه های رفرانس و بیمارستان شهید رجایی شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را به شرکت های واجد شرایط (بهداشتی درمانی) به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 05 / 21 -12:10

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/06/1395
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت دو سال به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 05 / 18 -13:58

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/05/95
شرایط مناقصه واگذاری امور خرید تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی در سال 95 و 96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خرید و تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی معاونت دانشجویی فرهنگی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 05 / 16 -13:17

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 31/05/95
«فراخوان»
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری آمبولانس بیمارستانهای متینی و نقوی خود از طریق بخش خصوصی و بصورت شبانه روز، حتی ایام تعطیل اقدام نمایند

تاریخ : 1395 / 05 / 10 -11:53

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 24/04/95
شرایط مناقصه واگذاری منشی های کلینیک های بیمارستان متینی و درمانگاه شبانه روزی گلابچی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف منشی کلینیک ها و همچنین امور منشی گری مراکز فوق را به صورت ساعتی ( در ساعات صبح و عصر) به شرکتهای واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 04 / 14 -9:17

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/04/1395
شرایط مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد در راستای تجهیز ساختمان بیمارستان متینی اقدام به خرید، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور از طریق مناقصه عمومی نماید

تاریخ : 1395 / 04 / 02 -12:48

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/03/95
شرایط مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در نظر دارد خدمات داروخانة سرپائی شبانه روزی مجتمع پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان به انضمام کلیه متعلقات و منضمات با در نظر گرفتن بالاترین قیمت، به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 03 / 16 -15:54

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/03/1395
شرایط مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امورمربوط به خدمات ( نظافت ) بخش های اورژانس و جنرال داخلی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 03 / 04 -9:5

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/03/1395
شرایط مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات خود را به صورت حجمی به شرکتهای کامپیوتری واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1395 / 02 / 12 -11:21

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/09/1395
شرایط مناقصه خرید البسه و کفش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید البسه و کفش پرسنل تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 02 / 07 -8:37

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  
صفحه 10 از 28   تعداد اخبار اين گروه خبري: 280