دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:33:08 AM 1398 / 01 / 30
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 23/06/96
شرایط استعلام داشبورد مدیریتی سیستم اطلاعات بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد خرید برنامه تحلیلی ( داشبورد مدیریتی ) شامل شاخص های درمانی و گزارشات مربوطه با نرم افزار QlikView به بخش غیردولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:18

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/06/96
شرایط مزایده اجاره فروشگاه و اغذیه فروشی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، در نظر دارد فروشگاه مواد غذایی و اغذیه فروشی مجتمع پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را درقالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان با در نظر گرفتن بالاترین قیمت به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید .

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:15

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 31/06/93
شرایط مزایده بوفه های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1393 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 19 -13:21

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/06/96
شرایط مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1396 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -11:4

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/06/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به فراخوان شناسایی شرکت های پیمانکاری و بررسی صلاحیت فنی و بازرگانی و انجام تشریفات قانونی مناقصه دو مرحله ای استاندارد سازی و بازسازی تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان امام علی (ع) مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 16 -14:3

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22/06/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار به منظور اجرای فونداسیون وسازه ساختمان پست برق بیمارستان شهید دکتربهشتی از طریقق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 06 / 16 -14:1

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/06/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل عملیات ساختمانی (نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی ) مراکز بهداشتی درمانی خود (شامل مرکز، پایگاه و خانه بهداشت) مطابق با نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 15 -9:48

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/06/96
شرایط مناقصه خرید کیف سلامت بیمار مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به خرید اقلام مورد نیاز کیف سلامت برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 14 -10:18

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 09/06/96
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی (پشتیبانی) واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 و 97
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی، نگهداری و سرایداری تعدادی از واحدهای تابعه شهر و روستایی خود را به تعداد 40 نفر در رسته های (نظافت، نگهبانی، سرایداری، پشتیبانی ، راننده و ...) به شرکت های خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 01 -7:56

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 06/06/96
شرایط مناقصه واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی در سال تحصیلی 96 و 97
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی معاونت دانشجویی فرهنگی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 05 / 17 -16:17

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 7 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311