دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:09:51 AM 1398 / 03 / 29
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11/09/96
شرایط مناقصه عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی به همراه سیستم کنترلی تهویه اشپزخانه، رختشویخانه و واحد استریل مرکزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد «عملیات و بازسازی سیستم تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی به همراه سیستم کنترلی تهویه اشپزخانه، رختشویخانه و واحد استریل مرکزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان »را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 25 -12:57

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/09/96
شرایط مناقصه خرید و نصب سه دستگاه آسانسور نفر بر جهت ساختمان کلینیک ویژه و مجتمع کلاسهای آموزشی فرقانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر داردنسبت به «خرید و نصب سه دستگاه آسانسور نفر بر جهت ساختمان کلینیک ویژه و مجتمع کلاسهای آموزشی فرقانی» را از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 25 -12:55

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 22/08/96
مناقصه شرایط نگهداری درختان پسته دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری درختان پسته خود را با دو شرایط 2 ساله و 4 ساله به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 08 / 14 -11:54

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/09/96
آگهی مناقصه نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی موتورخانه های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه بیمارستان های بهشتی، کارگرنژاد، دانشکده بهداشت و استخر خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 23 -11:47

تمدید مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/07/96
شرایط مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امورمربوط به خدمات ( نظافت ) بخش های اورژانس، جنرال داخلی،اورژانس توسعه یافته،و امور مربوط به خدمات ساختمان امام علی(ع) و(واحدMRI) خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 23 -13:9

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/08/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر داردنسبت به احداث و تکمیل ساختمانهای مراکز بهداشتی خود شامل: (مراکز و پایگاههای بهداشت) مطابق نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 07 / 20 -13:17

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 01/08/96
فراخوان جذب نیروی کمک پرستار (شرکتی) در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت تامین نیروی کمک پرستاری مورد نیاز در بیمارستان های تابعه این دانشگاه از طریق شرکت پیمانکاری(خرید خدمات) بر اساس شرایط احراز مندرج در این آگهی و از طریق آزمون اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 19 -11:44

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 27/07/96
شرایط مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظردارد براساس دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبت­های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نسخه (سه) و طبق شرایط حاضر، مدیریت پایگاههای سلامت و بخشی از خدمات مورد نیاز درمراکز خدمات جامع سلامت را بشرح پیوست، بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 18 -11:24

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/07/96
شرایط استعلام خرید پرتال سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خرید پرتال سازمانی خود را از طریق استعلام بهاء از بخش خصوصی و با شرایط ذیل تهیه نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 18 -11:11

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/07/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد (نسبت به واگذاری پارکینگ روباز خود جنب مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی) بمدت یکسال بصورت اجاره بهاء اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 07 / 12 -8:3

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 6 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 314