دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:58:56 AM 1398 / 02 / 02
 
مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 19/06/90
شرایط مناقصه اکوکاردیوگرافی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل ،نصب وراه اندازی و آموزش یک دستگاه اکوکاردیوگرافی در محل مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 06 / 07 -11:13

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری 13/06/90
شرایط مناقصه کرایواستات مدل D&M CRYO 3
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل ،نصب وراه اندازی و آموزش یک دستگاه کرایواستات مدلD&M CRYO 3 در محل دانشگاه علوم پزشکی کاشان از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید .

تاریخ : 1390 / 06 / 05 -9:58

مهلت ارسال پیشنهادات: 06/06/90
شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس امور دانشجویی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 05 / 23 -14:4

مهلت مزایده: 01/06/90
مزایده فروش اجناس اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بصورت جداگانه واقع در واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش اجناس اسقاطی خود بصورت جداگانه واقع در واحدهای تابعه دانشگاه از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه افراد دعوت بعمل می آید نسبت به پیشنهاد قیمت خود به شرح ذیل اقدام نمایند.

تاریخ : 1390 / 05 / 23 -11:44

تاریخ ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری 29/5/1390
تجدید آگهی مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی و گازهای طبی بیمارستان تخصصی شادروان هادیزاده واقع در بیمارستان متینی خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 05 / 16 -14:59


تمدید مهلت اعتبار تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 3/05/90
آگهی مناقصه عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی موتورخانه و کانال آدم رو بیمارستان اعصاب و روان و بیمارستان تخصصی شادروان هادیزاده

تاریخ : 1390 / 04 / 18 -9:58


مناقصه عمومی عملیات سفت کاری ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات سفت کاری ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه را با زیر بنای حدود 4250 متر مربع از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

تاریخ : 1390 / 03 / 21 -8:49

مهلت اعتبار مناقصه: 25/1/1390
مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی ساختمان اصلی دانشکده پرستاری و مامایی
جهت مشاهده مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی ساختمان اصلی دانشکده پرستاری و مامایی کلیک نمایید.

تاریخ : 1389 / 12 / 24 -9:29

مهلت اعتبار: 06/01/90
شرایط مزایده واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه(جنب مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی) بصورت اجاره وبمدت یکسال از طریق مزایده اقدام نماید .

تاریخ : 1389 / 12 / 21 -12:4

مهلت اعتبار: 12/12/89
شرایط مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تک اثر بخار 600 تن تبرید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تک اثر بخار 600 تن تبرید مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح با شرایط زیر واگذار نماید .

تاریخ : 1389 / 12 / 03 -13:6

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 29 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311