دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:06:02 AM 1397 / 09 / 28
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/10/90
آگهی فراخوان عمومی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره خود را به صورت سرجمع ( بخشنامه 6405/100 مورخ 4/2/89) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 09 / 26 -13:45

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری مورخ 08/10/90
شرایط مناقصه نگهداشت حجمی تأسیسات کل دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات واحدهای تابعه خود را بشرح پیوست (شماره یک) به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 08 / 14 -15:16

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری مورخ 08/10/90
شرایط مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای مسافربری که دارای صلاحیت لازم باشند، واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 09 / 01 -13:56

تجدید مهلت مزایده: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 15/10/90
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی
به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و معاملاتی دولت و بند ب ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه،دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور داروخانه(سرپایی وبستری) مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی به مدت یک سال از طریق مزایده و به شرح ذیل اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 08 / 03 -11:37

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 15/08/90
فراخوان خدمات مشاوره امور تأسیسات
فراخوان خدمات مشاوره پیرامون اصلاح موتورخانه و تأسیسات مجتمع شهید بهشتی

تاریخ : 1390 / 07 / 27 -14:28

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 08/08/90
شرایط مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تک اثر بخار 600 تن تبرید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تک اثر بخار 600 تن تبرید مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با شرایط زیر واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 25 -13:12

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 15/08/90
شرایط مناقصه عملیات محوطه سازی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد پروژه عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان بیمارستان اعصاب و روان خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 24 -12:51

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/07/90
شرایط مناقصه یونیت های دندان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، حمل و تحویل 65دستگاه یونیت دندان پزشکی( شامل یونیت و صندلی قابل نصب روی زمین بانضمام یک دستگاه کمپرسور و یک دستگاه تابوره دندانپزشکی FS1 مجهز به سیستم ایمنی کامل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 19 -12:48

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/07/90
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی حدود هفت هزار نفر پرسنل خود و خانواده ایشان را ازتاریخ 1/8/1390به مدت سه سال واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 18 -10:11

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 17/07/90
شرایط مناقصه کرایواستات
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش یک دستگاه کرایواستات از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 05 -14:38

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  
صفحه 27 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 304