دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:52:40 AM 1398 / 02 / 02
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 27/01/91
آگهی مناقصه مرکز بهداشتی درمانی شقایقی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد نسبت به تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی مرکز بهداشتی درمانی شقایقی به (نشانی ناجی آباد – فاز2) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 12 / 23 -12:37

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه 27/01/91
شرایط مزایده واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه (جنب مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی) بصورت اجاره و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 12 / 16 -10:27

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 11/12/90
شرایط مزایده واگذاری فروشگاهها
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را یکجا و به صورت اجاره در سال 1391 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 12 / 04 -10:7

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 04/12/90
شرایط مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر تراکمی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد دو دستگاه چیلر تراکمی مدل اسکر و مورد نیاز بیمارستان شهید بهشتی را از طریق مناقصه عمومی و بشرح ذیل خریداری نماید.

تاریخ : 1390 / 11 / 23 -14:16

تمدید مهلت مناقصه: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 11/12/90
شرایط مناقصه خرید 73 دستگاه رایانه مورد نیاز دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید رایانه و لپ تاپ به شرح ذیل اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 11 / 12 -16:32

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 05/11/90
آگهی فراخوان پستی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات پستی مربوط به دبیرخانه های واحدهای تابعه خود را واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 11 / 01 -8:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/10/90
آگهی فراخوان همکاری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد واحد سی تی اسکن مولتی اسلایس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان را به صورت مشارکتی واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 10 / 08 -9:52

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/10/90
آگهی فراخوان عمومی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره خود را به صورت سرجمع ( بخشنامه 6405/100 مورخ 4/2/89) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 09 / 26 -13:45

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری مورخ 08/10/90
شرایط مناقصه نگهداشت حجمی تأسیسات کل دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات واحدهای تابعه خود را بشرح پیوست (شماره یک) به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 08 / 14 -15:16

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری مورخ 08/10/90
شرایط مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای مسافربری که دارای صلاحیت لازم باشند، واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 09 / 01 -13:56

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 27 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311