دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:28:24 AM 1396 / 09 / 04
 

شرایط مناقصه واگذاری پایگاههای اورژانس جاده ای برزک و کامو و جوادالائمه
شرایط مناقصه واگذاری پایگاههای اورژانس جاده ای برزک و کامو و جوادالائمه

تاریخ : 1389 / 06 / 02 -13:5


مزایده واگذاری داروخانه های مراکز پزشکی،آموزشی و درمانی متینی،نقوی و شهید بهشتی
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه های مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی متینی ، نقوی و شهید بهشتی ( داروخانه سرپایی )

تاریخ : 1389 / 06 / 02 -13:3


آگهی فراخوان مشارکت در راه اندازی بخش سی تی اسکن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش سی تی اسکن 16 اسلایس بیمارستان شهید بهشتی را با تعرفه دولتی و از طریق مشارکت با بخش خصوصی ( حقیقی یا حقوقی ) راه اندازی نماید

تاریخ : 1389 / 06 / 02 -11:3

مهلت اعتبار : 25/7/1389
مزایده فروش خودرو
شرایط مزایده عمومی فروش 4 دستگاه خودرو قابل تبدیل دانشگاه

تاریخ : 1388 / 07 / 09 -12:30

مهلت اعتبار : 22/7/1389
آگهی فراخوان مناقصه پروژه ساختمان خوابگاه 240 نفره

تاریخ : 1388 / 07 / 09 -12:34

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  
صفحه 27 از 27   تعداد اخبار اين گروه خبري: 265