دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:01:32 PM 1398 / 06 / 02
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 16/05/91
فراخوان اجرای عملیات تهیه و نصب سیستم های هوشمند حفاظتی،دوربین های مدار بسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد اجرای عملیات تهیه و نصب سیستم های هوشمند حفاظتی، دوربین های مدار بسته مراکز ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می نماید.

تاریخ : 1391 / 05 / 09 -13:45

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/08/91
آگهی مزایده واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه(جنب مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی) بصورت اجاره و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 04 / 27 -13:32

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/04/91
آگهی فراخوان باغ پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد محصول باغ پسته سال جاری خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

تاریخ : 1391 / 04 / 21 -9:56

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 12/06/91
آگهی فراخوان طبقه بندی مشاغل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای تبصره 4 ماده 2 خود را (حدوداً 800 نفر) به شرکت واجد شرایط دارای مجوزطرح طبقه بندی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 04 / 19 -13:42

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/05/91
شرایط مناقصه خرید و نصب یک دستگاه چیلر تک اثره بخار 600 تن تبرید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد یک دستگاه چیلر جذبی تک اثره بخار 600 تن تبرید را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

تاریخ : 1391 / 04 / 06 -9:11

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 01/04/91
شرایط مناقصه دستگاه بی خطر ساز غیر سوز
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد سه دستگاه بی خطر ساز غیر سور جهت امحاء زباله های بیمارستانی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

تاریخ : 1391 / 03 / 17 -12:52

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
شرایط مناقصه خرید رایانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید رایانه به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 25/3/91 اعلام نمایند.

تاریخ : 1391 / 03 / 13 -12:51

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
شرایط مناقصه خرید لپ تاپ
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید لپ تاپ به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 25/03/91 اعلام نمایند.

تاریخ : 1391 / 03 / 13 -12:51

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
آگهی فراخوان ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از پیمانکاران واجد شرایط جهت ارزیابی و توان اجرای کار دعوت به عمل می آورد.

تاریخ : 1391 / 03 / 09 -9:13

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
شرایط مناقصه دستگاه اتوکلاو کلاس B رومیزی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل وتحویل 30دستگاه اتوکلاو کلاس B رومیزی جهت استریلزاسیون و تجهیزات دندان پزشکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 03 / 08 -10:13

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 26 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 316