دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:20:23 AM 1398 / 02 / 02
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 01/04/91
شرایط مناقصه دستگاه بی خطر ساز غیر سوز
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد سه دستگاه بی خطر ساز غیر سور جهت امحاء زباله های بیمارستانی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

تاریخ : 1391 / 03 / 17 -12:52

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
شرایط مناقصه خرید رایانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید رایانه به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 25/3/91 اعلام نمایند.

تاریخ : 1391 / 03 / 13 -12:51

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
شرایط مناقصه خرید لپ تاپ
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید لپ تاپ به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 25/03/91 اعلام نمایند.

تاریخ : 1391 / 03 / 13 -12:51

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
آگهی فراخوان ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از پیمانکاران واجد شرایط جهت ارزیابی و توان اجرای کار دعوت به عمل می آورد.

تاریخ : 1391 / 03 / 09 -9:13

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
شرایط مناقصه دستگاه اتوکلاو کلاس B رومیزی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل وتحویل 30دستگاه اتوکلاو کلاس B رومیزی جهت استریلزاسیون و تجهیزات دندان پزشکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 03 / 08 -10:13

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 23/03/91
آگهی مزایده فروش خودرو
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو قابل تبدیل خود با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ : 1391 / 03 / 06 -13:36

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 18/03/91
شرایط استعلام آنتی ویروس NOD32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت افزایش ضریب امنیتی سیستم های موجود خود، آخرین ویرایش Stable آنتی ویروس ESET NOD32 Antivirus Business Edition)) NOD32 را با شرایط ذیل خریداری نماید. شرکت های فروشنده قیمت پیشنهادی خود با کلیه تخفیف¬های متعلقه اعم از دانشگاهی و غیره را اعلام نمایند.

تاریخ : 1391 / 03 / 06 -11:15


شرایط استعلام آنتی ویروس NOD32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت افزایش ضریب امنیتی سیستم های موجود خود، آخرین ویرایش Stable آنتی ویروس ESET NOD32 Antivirus Business Edition)) NOD32 را با شرایط ذیل خریداری نماید. شرکت های فروشنده قیمت پیشنهادی خود با کلیه تخفیف های متعلقه اعم از دانشگاهی و غیره را اعلام نمایند.

تاریخ : 1390 / 03 / 22 -8:52

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/02/91
آگهی شرایط واگذاری نگهداری درختان پسته دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری تعداد 8000 اصله (9 هکتار) درختان پسته خود را از زمان انعقاد قرارداد تا پایان مهرماه 1392 به یکی از متقاضیان واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 02 / 17 -13:34

مهلت تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 07/02/91
آگهی تمدید فراخوان عمومی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره خود را به صورت سرجمع ( بخشنامه 6405/100 مورخ 4/2/89) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 01 / 30 -12:9

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 26 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311