دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:46:43 AM 1398 / 02 / 02
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/06/91
شرایط مزایده واگذاری مهد کودک مجتمع مسکونی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد مهد کودک مجتمع مسکونی خود را بمدت یکسال تحصیلی به بخش خصوصی در راستای اجرای ماده 33 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 واگذارنماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل آید.

تاریخ : 1391 / 05 / 23 -11:21

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/06/91
مزایده واگذاری فروشگاه و بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد فروشگاه و بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی خود را به صورت اجاره در سال 1391 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 05 / 23 -9:30

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 01/07/91
آگهی مزایده فروش یک عدد وان سوختگی مازاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد نسبت به فروش یک عدد وان سوختگی مازاد بر نیاز خود اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 05 / 17 -12:28

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 01/07/91
آگهی مزایده فروش خط تلفن همراه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد نسبت به فروش چهار خط تلفن همراه خود اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -13:0

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/05/91
شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس امور دانشجویی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -9:8

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 16/05/91
فراخوان اجرای عملیات تهیه و نصب سیستم های هوشمند حفاظتی،دوربین های مدار بسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد اجرای عملیات تهیه و نصب سیستم های هوشمند حفاظتی، دوربین های مدار بسته مراکز ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می نماید.

تاریخ : 1391 / 05 / 09 -13:45

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/08/91
آگهی مزایده واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه(جنب مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی) بصورت اجاره و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 04 / 27 -13:32

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/04/91
آگهی فراخوان باغ پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد محصول باغ پسته سال جاری خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

تاریخ : 1391 / 04 / 21 -9:56

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 12/06/91
آگهی فراخوان طبقه بندی مشاغل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای تبصره 4 ماده 2 خود را (حدوداً 800 نفر) به شرکت واجد شرایط دارای مجوزطرح طبقه بندی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 04 / 19 -13:42

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/05/91
شرایط مناقصه خرید و نصب یک دستگاه چیلر تک اثره بخار 600 تن تبرید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد یک دستگاه چیلر جذبی تک اثره بخار 600 تن تبرید را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

تاریخ : 1391 / 04 / 06 -9:11

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 25 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311