دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:14:13 AM 1398 / 02 / 02
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/91
شرایط مناقصه تاکسی سرویس کارکنان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در سال 1392
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در نظر دارد تأمین سرویس پرسنل ستاد مرکزی شبکه و مراکز تابعه خود در ساعات اداری و غیر اداری را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی مسافربری یا افرادی که دارای صلاحیت لازم باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 23 -14:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/91
شرایط مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در سال 1392
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در نظر دارد تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای مسافربری یا افرادی که دارای صلاحیت لازم باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 23 -11:27

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/11/91
شرایط عمومی مناقصه خرید و نصب یک دستگاه چیلر جذبی تک اثره بخار 600 تن تبرید
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان کاشان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه چیلر جذبی تک اثره بخار 600 تن تبرید با شرایط ذیل اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 08 -8:46

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 12/11/91
آگهی مزایده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد تعداد 5 دستگاه خودرو قابل تبدیل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ : 1391 / 10 / 19 -10:42

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/11/91
آگهی مزایده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد نسبت به فروش تعدادی اجناس مستعمل وبلا استفاده خود از طریق مزایده اقدام نماید .

تاریخ : 1391 / 10 / 17 -15:59

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26/11/91
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس
از آنجا که این دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1391 / 10 / 10 -9:26

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/11/91
شرایط مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی ناجی غریق استخر سر پوشیده دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز ناجی غریق استخر سر پوشیده خود را به شرکتها و افراد واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 10 / 03 -15:32

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/9/91
شرایط مناقصه نگهداری درختان پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری تعداد 8000 اصله ( 9 هکتار ) درختان پسته خود را از زمان انعقاد قرارداد آذر ماه 1391 تا پایان مهرماه 1392 با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید .

تاریخ : 1391 / 09 / 12 -8:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/9/91
مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای اطراف دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

تاریخ : 1391 / 09 / 08 -13:17

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/07/91
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه و شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 06 / 29 -13:2

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 24 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311