دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:34:58 AM 1397 / 09 / 28
 
تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری پنج شنبه 13/04/92
شرایط مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و شارژ کارتریج و تعمیر پرینتر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد تعمیر و شارژ کارتریج و همچنین تعمیر پرینترهای واحدهای تابعه و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به بخش غیردولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 03 / 21 -11:9

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/02/92
آگهی فراخوان ساختمان مرکز بیماریهای خاص آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تکمیل عملیات اجرایی ساختمانی و تاسیساتی مرکز بیماریهای خاص آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 02 / 21 -12:30

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/04/92
شرایط مناقصه خرید البسه و کفش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید البسه و کفش پرسنل تحت پوشش خود براساس دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداری واستخدامی کشور از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1392 / 02 / 17 -13:51

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17/01/92
شرایط مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه SAN Storage
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه SANStorage از طریق انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 12 / 20 -9:6

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری پنج شنبه 02/03/92
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 02 / 15 -12:11

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/02/92
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را از طریق مشارکت با بخش خصوصی راه اندازی نماید.

تاریخ : 1392 / 01 / 20 -14:3

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 28/01/92
شرایط مناقصه اسناد مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تأسیساتی مرکز بیماریهای خاص آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تکمیل عملیات اجرایی ساختمانی و تأسیساتی مرکز بیماریهای خاص آران وبیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واحد شرایط واگذار نماید .

تاریخ : 1392 / 01 / 15 -12:52

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری دوشنبه 28/07/90
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت 3 سال واگذار نماید، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1391 / 12 / 23 -15:11

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/03/92
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
درراستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی به مدت یکسال سال از طریق مزایده و به شرح ذیل اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 12 / 01 -15:45

مهلت اعتبار: تا تاریخ 10/12/91
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را از تاریخ 1/12/91 واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 30 -16:3

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  
صفحه 22 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 304