دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:45:44 AM 1398 / 02 / 02
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از آنجا که این دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1392 / 09 / 24 -12:38

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه و شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 08 / 26 -14:59

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 30/10/92
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را ازتاریخ 1/12/92 واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 09 / 11 -12:21

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه خدمات پرستاری درمانگاه شبانه روزی مرکزی و خدمات پرستاری مرکز درمان سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات پرستاری درمانگاه شبانه روزی مرکزی و خدمات پرستاری مرکز درمان سوء مصرف مواد خود را بمدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای واجد الشرایط) دارای صلاحیت تخصصی بهداشتی درمانی واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 09 / 06 -11:47

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 21/9/92
شرایط مناقصه واگذاری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

تاریخ : 1392 / 08 / 27 -18:44

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/09/92
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
در راستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی به مدت یکسال سال از طریق مزایده اقدام نماید.

تاریخ : 1392 / 08 / 27 -14:17

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 30/08/92
شرایط مناقصه
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه ها و تاسیسات بیمارستانهای نقوی و متینی کاشان و کلیه تاسیسات و موتورخانه های ساختمانها و مراکز وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل

تاریخ : 1392 / 07 / 16 -8:5

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز 5 شنبه مورخ 25/07/92
مناقصـه تأمین سرویس پهنـای بانـد اینترنـت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین اینترنت خود را با پهنای باند 25 Mbps به صورت اختصاصی (Dedicate) و 24 ساعته (شبانه روزی) به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 07 / 14 -13:5

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 05/06/92
واگذاری بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فروشگاه و بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی خود را به صورت اجاره در سال 1392 از طریق مزایده به افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 05 / 27 -14:12

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 03/06/92
آگهی مزایده: فروش باغ زیتون دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد محصول باغ زیتون خود را از طریق مزایده عمومی به افراد ( حقیقی –حقوقی) به فروش برساند .

تاریخ : 1392 / 05 / 26 -14:22

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 21 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311