دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:57:51 AM 1397 / 09 / 28
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز 5 شنبه مورخ 25/07/92
مناقصـه تأمین سرویس پهنـای بانـد اینترنـت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین اینترنت خود را با پهنای باند 25 Mbps به صورت اختصاصی (Dedicate) و 24 ساعته (شبانه روزی) به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 07 / 14 -13:5

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 05/06/92
واگذاری بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فروشگاه و بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی خود را به صورت اجاره در سال 1392 از طریق مزایده به افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 05 / 27 -14:12

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 03/06/92
آگهی مزایده: فروش باغ زیتون دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد محصول باغ زیتون خود را از طریق مزایده عمومی به افراد ( حقیقی –حقوقی) به فروش برساند .

تاریخ : 1392 / 05 / 26 -14:22

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 13/08/92
آگهی فراخوان واگذاری داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را به مدت یکسال به بخش خصوصی با هماهنگی معاونت غذا و داروی دانشگاه واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 05 / 23 -12:44

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 10/05/92
شرایط مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و شارژ کارتریج و تعمیر پرینتر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد تعمیر و شارژ کارتریج و همچنین تعمیر پرینترهای واحدهای تابعه و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به بخش غیردولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 04 / 31 -11:55

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 01/05/92
آگهی فراخوان واگذاری بخش لیزر آرگون بیمارستان متینی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش لیزر آرگون بیمارستان متینی خود را از طریق مشارکت با بخش خصوصی راه اندازی نماید.

تاریخ : 1392 / 04 / 06 -10:29

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 15/05/92
شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس امور دانشجویی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 04 / 06 -9:5

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یک شنبه 09/04/92
شرایط استعلام آنتی ویروس NOD32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت افزایش ضریب امنیتی سیستم های موجود خود، آخرین ویرایش Stable آنتی ویروس ESET NOD32 Antivirus Business Edition)) NOD32 را با شرایط ذیل خریداری نماید.

تاریخ : 1392 / 04 / 01 -10:47

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 10/05/92
شرابط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه و شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 03 / 28 -13:41

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری سه شنبه 15/05/92
شرایط مزایده واگذاری مهد کودک مجتمع مسکونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 92
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد مهد کودک مجتمع مسکونی خود را بمدت یکسال تحصیلی به بخش خصوصی واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 03 / 21 -11:20

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  
صفحه 21 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 304