دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:59:25 PM 1398 / 06 / 02
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/02/93
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی اورژانس شبانه روزی مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی ( صرفاً نظافت) اورژانس شبانه روزی مرکزی خود را به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1393 / 02 / 11 -10:1

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 15/12/92
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی HIS بیمارستان کارگرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی سیستم HIS بیمارستان کارگرنژاد از طریق انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

تاریخ : 1392 / 12 / 04 -8:57

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 10/12/92
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه در سال 1394-1393

تاریخ : 1392 / 11 / 29 -16:38

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 30/02/93
شرایط مزایده فروش مرکز بهداشت قدیم رحق
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد مرکز بهداشت قدیم رحق را از طریق مزایده به فروش رساند.

تاریخ : 1392 / 11 / 20 -12:48

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 15/12/92
شرایط مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی ناجی غریق استخر سرپوشیده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز ناجی غریق استخر سرپوشیده خود را به شرکتها وافراد واجد شرایط دارای پروانه تاسیس و موافقت اصولی با اساسنامه مرتبط با ناجی غریق از طریق مناقصه عمومی از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال واگذار نماید

تاریخ : 1392 / 11 / 06 -12:11

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از آنجا که این دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1392 / 09 / 24 -12:38

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه و شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 08 / 26 -14:59

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 30/10/92
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را ازتاریخ 1/12/92 واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 09 / 11 -12:21

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه خدمات پرستاری درمانگاه شبانه روزی مرکزی و خدمات پرستاری مرکز درمان سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات پرستاری درمانگاه شبانه روزی مرکزی و خدمات پرستاری مرکز درمان سوء مصرف مواد خود را بمدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای واجد الشرایط) دارای صلاحیت تخصصی بهداشتی درمانی واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 09 / 06 -11:47

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 21/9/92
شرایط مناقصه واگذاری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

تاریخ : 1392 / 08 / 27 -18:44

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 21 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 316