دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:58:05 AM 1397 / 09 / 28
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/02/97
آگهی فراخوان بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی طبق شرایط زیر اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 02 / 17 -14:15

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/02/97
آگهی فراخوان بیمه آتش سوزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه آتش سوزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی طبق شرایط زیر اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 02 / 17 -14:12

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/02/97
آگهی فراخوان احداث سالن ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به عملیات احداث سالن ورزشی خود (شامل خاکبرداری، اجرای اسکلت، تکمیل سفتکاری و نازک کاری، اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بصورت کلید تحویل) مطابق نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 02 / 05 -8:55

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/02/97
فراخوان بیمه مسئولیت مدنی رزیدنت ها
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی رزیدنت های خود که حدوداً تعداد 200 نفر می باشند اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 02 / 04 -13:59

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 22/12/96
شرایط مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از تأمین نیروی انسانی امور حوزه فن آوری اطلاعات خود را براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی مرکز IT دانشگاه به شرکت کامپیوتری واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 11 / 25 -12:50

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری بیمارستانهای نقوی،متینی،سیدالشهداء،درمانگاه گلابچی و آزمایشگاه های رفرانس و شهید رجایی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری (بیمارستانهای نقوی، متینی، سیدالشهداء، درمانگاه گلابچی و آزمایشگاه های رفرانس و شهید رجایی شبکه بهداشت آران و بیدگل) خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 24 -11:28

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری بخش های سرپایی و بستری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 11 / 24 -8:47

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل و راه اندازی طبقات اول و دوم و پشت بام ساختمان کلینیک دندانپزشکی ( شامل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ) خود را مطابق نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 21 -11:56

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه تیم کسورات پرونده های اسناد پزشکی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تصدی گری تیم بررسی کسورات بیمه ای پرونده های پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را از طریق خرید خدمت به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال از تاریخ01/01/97 لغایت 29/12/97 واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 16 -10:25

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی بیمارستان کارگرنژاد 1396 و 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی (نظافت، پشتیبانی شامل بادیگارد، آبدارخانه و ..) بیمارستان کارگرنژاد خود را از طریق مناقصه عمومی از تاریخ 01/01/1397 بمدت یکسال به شرکتهای خدماتی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 12 -13:11

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  
صفحه 3 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 304