دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:57:52 PM 1398 / 06 / 02
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/07/93
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس
از آنجا که این دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1393 / 06 / 13 -12:48

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/05/93
شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس امور دانشجویی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 11 -12:31

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/06/93
شرایط مناقصه واگذاری به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی، واگذاری بخشی از امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از فعالیتهای قابل واگذاری امور مالی واحدهای تابعه خود را به شرکت یا موسسات حسابداری و حسابرسی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 05 -13:26


آگهی مزایده محصول باغ زیتون
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد محصول باغ زیتون خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ : 1393 / 04 / 31 -10:38

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/05/93
شرایط عمومی مناقصه خرید و نصب، راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکرال هوایی
خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکرال هوایی مارک MTA مدل 060 ساخت ایتالیا

تاریخ : 1393 / 04 / 18 -14:29

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 26/05/93
شرایط مناقصه بخش لنژری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان در سال 1393
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش لنژری ( رختشویخانه ) خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1393 / 04 / 16 -13:7

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/05/93
شرایط مناقصه واگذاری بخشی از امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از فعالیتهای قابل واگذاری امور مالی واحدهای تابعه خود را به صورت حجمی به شرکتهای حسابداری و حسابرسی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 04 / 15 -12:49

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/05/93
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی بیمارستان کارگرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درملی کاشان در نظر دارد امور خدماتی بیمارستان کارگرنژاد خود را به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید .

تاریخ : 1393 / 04 / 08 -11:57


شرایط استعلام آنتی ویروس NOD32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت افزایش ضریب امنیتی سیستم های موجود خود، آخرین ویرایش Stable آنتی ویروس ESET Endpoint Antivirus Business Edition)) ESET را خریداری نماید.

تاریخ : 1393 / 03 / 21 -8:59

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/06/93
شرایط مزایده بوفه های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1393 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 02 / 11 -10:36

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 20 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 316