دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:43:59 AM 1398 / 02 / 02
 
تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 26/05/93
شرایط مناقصه بخش لنژری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان در سال 1393
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش لنژری ( رختشویخانه ) خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1393 / 04 / 16 -13:7

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/05/93
شرایط مناقصه واگذاری بخشی از امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از فعالیتهای قابل واگذاری امور مالی واحدهای تابعه خود را به صورت حجمی به شرکتهای حسابداری و حسابرسی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 04 / 15 -12:49

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/05/93
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی بیمارستان کارگرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درملی کاشان در نظر دارد امور خدماتی بیمارستان کارگرنژاد خود را به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید .

تاریخ : 1393 / 04 / 08 -11:57


شرایط استعلام آنتی ویروس NOD32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت افزایش ضریب امنیتی سیستم های موجود خود، آخرین ویرایش Stable آنتی ویروس ESET Endpoint Antivirus Business Edition)) ESET را خریداری نماید.

تاریخ : 1393 / 03 / 21 -8:59

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/06/93
شرایط مزایده بوفه های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1393 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 02 / 11 -10:36

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/02/93
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی اورژانس شبانه روزی مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی ( صرفاً نظافت) اورژانس شبانه روزی مرکزی خود را به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1393 / 02 / 11 -10:1

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 15/12/92
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی HIS بیمارستان کارگرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی سیستم HIS بیمارستان کارگرنژاد از طریق انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

تاریخ : 1392 / 12 / 04 -8:57

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 10/12/92
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه در سال 1394-1393

تاریخ : 1392 / 11 / 29 -16:38

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 30/02/93
شرایط مزایده فروش مرکز بهداشت قدیم رحق
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد مرکز بهداشت قدیم رحق را از طریق مزایده به فروش رساند.

تاریخ : 1392 / 11 / 20 -12:48

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 15/12/92
شرایط مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی ناجی غریق استخر سرپوشیده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز ناجی غریق استخر سرپوشیده خود را به شرکتها وافراد واجد شرایط دارای پروانه تاسیس و موافقت اصولی با اساسنامه مرتبط با ناجی غریق از طریق مناقصه عمومی از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال واگذار نماید

تاریخ : 1392 / 11 / 06 -12:11

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 20 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311