دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:41:46 PM 1398 / 04 / 30
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 02/06/94
مزایده حضوری فروش محصول باغ پسته و زیتون دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظردارد نسبت به فروش محصول باغ پسته و زیتون خود از طریق مزایده حضوری اقدام نماید

تاریخ : 1394 / 05 / 26 -21:2

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/06/94
شرایط مناقصه واگذاری امور خرید تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خرید و تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید .

تاریخ : 1394 / 05 / 26 -10:6

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/06/94
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری بخش اورژانس و داخلی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری ( بخشهای اورژانس و داخلی ) خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 04 / 31 -10:23

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 10/05/94
شرایط مناقصه یونیت های دندان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، حمل و تحویل 15 دستگاه یونیت صندلی دندان پزشکی به همراه 15 عدد تابوره پارس دنتال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1394 / 04 / 21 -14:27

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/4/94
شرایط مناقصه کیف سلامت بیمار بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به خرید اقلام مورد نیاز کیف سلامت ( به تفکیک جدول ارائه شده ذیل) برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط خریداری نماید .

تاریخ : 1394 / 04 / 18 -14:33

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 06/05/94
شرایط مناقصه بخش لنژری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش لنژری (رختشویخانه) خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 04 / 09 -10:13

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 07/03/94
شرایط عمومی مناقصه خرید دستگاه های اگزوزفن
خرید دستگاه های اگزوزفن و هواکش بیمارستان شهید بهشتی کاشان

تاریخ : 1394 / 02 / 09 -16:27

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15/04/1394
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو 250 تن واقعی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید ، حمل ،تخلیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکرو 250تن واقعی جهت دانشکده پرستاری و مامایی خود را طریق مناقصه عمومی به از شرکتهای ذیصلاح با شرایط زیر خریداری نماید.

تاریخ : 1394 / 04 / 03 -16:21

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 20/03/94
شرایط مناقصه واگذاری منشی های کلینیک های بیمارستان نقوی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف منشی کلینیک ها و همچنین امور منشی گری به شرکتهای واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 03 / 10 -10:21

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13/04/94
شرایط مزایده واگذاری مهد کودک مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد مکان مهد کودک مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را بمدت یکسال تحصیلی به بخش خصوصی در راستای اجرای ماده 33 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 02 / 31 -11:38

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 17 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 315