دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:09:02 AM 1398 / 04 / 31
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/04/1395
شرایط مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد در راستای تجهیز ساختمان بیمارستان متینی اقدام به خرید، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور از طریق مناقصه عمومی نماید

تاریخ : 1395 / 04 / 02 -12:48

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/03/95
شرایط مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در نظر دارد خدمات داروخانة سرپائی شبانه روزی مجتمع پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان به انضمام کلیه متعلقات و منضمات با در نظر گرفتن بالاترین قیمت، به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 03 / 16 -15:54

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/03/1395
شرایط مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امورمربوط به خدمات ( نظافت ) بخش های اورژانس و جنرال داخلی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 03 / 04 -9:5

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/03/1395
شرایط مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات خود را به صورت حجمی به شرکتهای کامپیوتری واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1395 / 02 / 12 -11:21

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/09/1395
شرایط مناقصه خرید البسه و کفش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید البسه و کفش پرسنل تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 02 / 07 -8:37

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/02/1395
مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 01 / 24 -13:1

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 26/12/1394
شرایط مناقصه وارنیش فلوراید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل تعداد200000 هزار وارنیش فلوراید از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1394 / 12 / 24 -8:38

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/12/1394
شرایط واگذاری نیروهای حجمی مراکز سلامت کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظردارد براساس دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه (نسخه سه) وطبق شرایط حاضر،مدیریت تامین تعدادی ازنیروهای مورد نیاز مراکزسلامت بشرح پیوست را بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 12 / 16 -10:59

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22/12/1394
شرایط مناقصه واگذاری پایگاههای سلامت کاشان
در راستای دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه (نسخه سه) وطبق شرایط حاضر، پایگاههای سلامت پیوست توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان بمدت یکسال به اشخاص حقیقی وحقوقی باشرایط ذیل واگذارمی گردد.

تاریخ : 1394 / 12 / 16 -10:31

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/12/1394
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه ها و تاسیسات دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات واحدهای فوق خود را به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 12 / 16 -7:54

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 14 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 315