دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:45:12 AM 1398 / 02 / 02
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15/06/1395
شرایط مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1395 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل نماید.

تاریخ : 1395 / 05 / 23 -11:12

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 10/06/1395
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری بیمارستان نقوی و آزمایشگاه های رفرانس و بیمارستان شهید رجایی شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را به شرکت های واجد شرایط (بهداشتی درمانی) به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 05 / 21 -12:10

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/06/1395
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت دو سال به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 05 / 18 -13:58

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/05/95
شرایط مناقصه واگذاری امور خرید تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی در سال 95 و 96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خرید و تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی معاونت دانشجویی فرهنگی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 05 / 16 -13:17

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 31/05/95
«فراخوان»
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری آمبولانس بیمارستانهای متینی و نقوی خود از طریق بخش خصوصی و بصورت شبانه روز، حتی ایام تعطیل اقدام نمایند

تاریخ : 1395 / 05 / 10 -11:53

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 24/04/95
شرایط مناقصه واگذاری منشی های کلینیک های بیمارستان متینی و درمانگاه شبانه روزی گلابچی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف منشی کلینیک ها و همچنین امور منشی گری مراکز فوق را به صورت ساعتی ( در ساعات صبح و عصر) به شرکتهای واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 04 / 14 -9:17

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/04/1395
شرایط مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد در راستای تجهیز ساختمان بیمارستان متینی اقدام به خرید، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور از طریق مناقصه عمومی نماید

تاریخ : 1395 / 04 / 02 -12:48

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/03/95
شرایط مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در نظر دارد خدمات داروخانة سرپائی شبانه روزی مجتمع پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان به انضمام کلیه متعلقات و منضمات با در نظر گرفتن بالاترین قیمت، به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 03 / 16 -15:54

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/03/1395
شرایط مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امورمربوط به خدمات ( نظافت ) بخش های اورژانس و جنرال داخلی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 03 / 04 -9:5

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/03/1395
شرایط مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات خود را به صورت حجمی به شرکتهای کامپیوتری واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید

تاریخ : 1395 / 02 / 12 -11:21

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 13 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311