دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:58:52 AM 1398 / 02 / 02
 
مهلت پرداخت: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 18/08/1395
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی (صرفاً نظافت) بیمارستان کارگرنژاد1395و1396
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی (صرفاً نظافت) بیمارستان کارگرنژاد خود را به صورت حجمی به متراژ 6600متر در دو طبقه از طریق مناقصه عمومی و از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1395 / 08 / 08 -10:38

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/08/1395
شرایط مناقصه وارنیش فلوراید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل تعداد000/400 هزار وارنیش فلوراید از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .

تاریخ : 1395 / 08 / 01 -14:15

تمدید مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 01/08/95
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل ساختمان کلینیک ویژه خود ((بصورت قرارداد سر جمع)) تا مرحله بهره برداری اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 07 / 13 -8:29

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 25/07/1395
شرایط مزایده فروش اجناس مازاد برنیاز و مستعمل دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش اجناس مازاد بر نیاز و مستعمل خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 07 / 11 -15:39

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 08/07/1395
شرایط مناقصه دیوارکشی اراضی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت دیوارکشی اراضی دانشگاه با دیوار پیش ساخته از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 07 / 01 -10:25

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 25/07/1395
شرایط مناقصه خرید رایانه های مربوط به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید 279 دستگاه کامپیوتر به همراه متعلقات به شرح مشخصات مندرج در زیر جهت مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 07 / 01 -10:18

تمدید مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/07/95
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد ؛ اجرای پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 06 / 31 -9:3

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/08/95
آگهی فرآخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری واحد تست ورزش خود به بخش خصوصی واقع در مرکز پزشکی آموزشی درمانی نقوی ((بصورت مشارکتی)) اقدام نماید

تاریخ : 1395 / 06 / 24 -19:50

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز جمعه مورخ 09/07/95
آگهی فرآخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به اجرای دمونتاژ، باز طراحی و تهیه و نصب و راه اندازی 6 دستگاه آسانسورهای تخت بر (21 نفره) مجتمع بیمارستان شهید بهشتی خود اقدام نماید،لذا از کلیه شرکت های آسانسوری واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

تاریخ : 1395 / 06 / 20 -13:6

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز 07/06/1395
شرایط مناقصه خرید کیف سلامت بیمار مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به خرید اقلام مورد نیاز کیف سلامت ( به تفکیک جدول ارائه شده ذیل) برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط خریداری نماید

تاریخ : 1395 / 05 / 24 -15:40

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 12 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311