دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:58:23 PM 1398 / 06 / 02
 
مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 04/12/95
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به اجرای فوندانسیون اسکلت فلزی و سقف مراکز بهداشتی و درمانی خود مطابق با نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 12 / 02 -10:1

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/12/95
شرایط مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساختمان موتورخانه بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تکمیل عملیات اجرایی ساختمان موتورخانه بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1395 / 11 / 28 -10:31

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/12/95
شرایط مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساختمان بخش اورژانس بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تکمیل عملیات اجرایی ساختمان بخش اورژانس بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1395 / 11 / 28 -10:29

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 08/12/95
شرایط مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساختمان خوابگاه دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تکمیل عملیات اجرایی ساختمان خوابگاه دانشجویی خود را از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1395 / 11 / 28 -10:25

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/12/1395
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 11 / 18 -8:53

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/11/95
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به اجرای بهسازی بخش مراقبت های ویژه نوزادان(NICU) مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1395 / 11 / 16 -12:26

مهلت اعتبار تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 21/11/95
شرایط مناقصه آمالکپ
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، حمل تعداد (299 بسته آمالکپ یک واحدی – 1425 بسته آمالکپ دو واحدی – 1276 بسته آمالکپ سه واحدی و در مجموع سه هزار بسته ) آمالکپ و توزیع آن در 10 دانشگاه کشور از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 11 / 13 -8:45

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 04/11/95
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل مجتمع کلاس های آموزشی فرقانی تا مرحله بهره برداری در قالب مناقصه یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران بر اساس فهرست بهاء سال 1395 اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 10 / 26 -8:45

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 02/11/1395
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را از تاریخ 1/12/95 واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 10 / 20 -8:3

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/10/1395
شرایط مزایده اجاره فروشگاه و اغذیه فروشی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در نظر دارد فروشگاه مواد غذایی و اغذیه فروشی مجتمع پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان با در نظر گرفتن بالاترین قیمت به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 10 / 13 -8:38

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 11 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 316